Ks. biskup Piotr Libera do katechetów: Wasz trud to prawdziwe apostolstwo

- Wasz trud to prawdziwe apostolstwo, ze wszystkimi jego radościami, ale również i z wszystkimi jego trudami – zwrócił się ks. biskup Piotr Libera do katechetów, którzy 31 sierpnia 2020 r. przyjechali do Płocka na odprawę przed nowym rokiem szkolnym. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w bazylice katedralnej. W programie znalazł się także wykład o treściach zawartych w nowym „Dyrektorium o katechizacji”.

Katecheci-2020.jpg

Bp Piotr Libera zaznaczył, że szkolna współczesność jest naznaczona niepokojem, niepewnością jutra, lękiem przed nawrotem epidemii, obawą o zdrowie i życie wychowanków i własne. Mimo tego katecheta musi pozostać świadkiem głoszenia Dobrej Nowiny słowem i przykładem życia, jak zaznaczono w nowym „Dyrektorium o katechizacji”

Podkreślono w nim, że katecheta jest kimś więcej niż tylko „szkolnym specjalistą od wiedzy religijnej”. Na pierwszym miejscu jest świadkiem wiary i strażnikiem pamięci o Bogu, przewodnikiem wprowadzającym młode pokolenie w tajemnice wiary poprzez wyjaśnianie sakramentalnych znaków, ekspertem w sztuce towarzyszenia tym, których zawierza mu Kościół (por. Dk 113 b c).

Hierarcha zaakcentował, katecheci „nie są przewodnikami po muzeum”. Różne spotkania, w których uczestniczą, a także codzienna posługa w szkole wobec dzieci i młodzieży - „nie składa się na instrukcję obsługi skansenu, lecz jest i powinna być zaproszeniem do otwarcia oczu na przygodę z Bogiem, do dostrzeżenia Boga we wszystkim”, najpierw osobiście, a potem razem z innymi i dla innych. Tylko wtedy, gdy prawda życia nie przeczy prawdzie słów, świadectwo jest naprawdę skuteczne i owocne.

Biskup płocki podkreślił też, że nie da się zdalnie (on line) nauczyć miłości i nie da się bezobjawowo dawać świadectwa. Dlatego katecheci muszą bardzo mocno sami zakorzenić się w Chrystusie, którego głoszą. Niezależnie od tego, jakie drogi doprowadziły ich do tej posługi, powinni całym sercem uwierzyć Bożej miłości. Nawet jeśli wydaje się ona być „przypadkiem”, to przypadkiem nie zdarza się ludziom, którzy mają serca otwarte na działanie Bożego Ducha.

„Wasz trud to prawdziwe apostolstwo, ze wszystkimi jego radościami i trudami. Nie da się z niego wypisać bólu, nie da się w nim ominąć krzyża. Wasz biskup, który osobiście podpisuje Wasze misje do nauczania i posyła Was na wasze żniwo, o tym wie, pamięta o Was, modli się za Was, jest Wam wdzięczny i gotowy służyć Wam pomocą, kiedy jej potrzeba. W tym roku jest inaczej niż zwykle, ale to nie my wybraliśmy taki scenariusz. Nie możemy jednak się poddawać. Może właśnie ten szczególny czas wyda szczególnie obfite owoce głoszenia Dobrej Nowiny” – zaznaczył Pasterz Kościoła płockiego.

Tegoroczne spotkanie katechetyczne miało ograniczoną formułę: katecheci spotkali się tylko w Płocku, w ograniczonym składzie – byli to delegaci 249 parafii w diecezji. Wszystkie ważne informacje zostały im przekazane po Mszy św. w bazylice katedralnej.

Ks. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej przekazał m.in. informacje dotyczące listy podręczników, rekolekcji, spotkań szkoleniowych w różnych miejscach diecezji, pielgrzymki dla maturzystów w dniu 9 kwietnia 2021 r.

Ponadto przekazał wiadomości przygotowane przez inne wydziały kurialne. Z powodu epidemii zmieniono formułę dorocznej Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Rostkowa i Przasnysza (ograniczona liczba uczestników, udział młodzieży z ruchów religijnych, przedstawicieli dekanatów, kandydatów do sakramentu bierzmowania). Poza tym istnieje możliwość nauki gry na instrumentach w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej „Musicum” w Płocku. Propozycja ta adresowana jest zwłaszcza do uczestników scholi, zespołów młodzieżowych czy animatorów muzycznych różnych spotkań religijnych.

Ks. dr Grzegorz Zakrzewski z tego samego wydziału przedstawił zarys nowego „Dyrektorium o katechizacji”. Podkreślił, że Kościół staje przed wielkim wyzwaniem, jakim jest „kultura cyfrowa”. Ma ona wartość o charakterze globalnym, determinuje rozwój globalizacji. Odpowiedź na nią znaleźć można w adhortacji papieża Franciszka „Christus vivit”. Świat cyfrowy może doprowadzić do izolacji, ale są też młodzi kreatywni w dziedzinach cyfrowych, np. Carlos Acutis, który „potrafił wykorzystać nowe technologie komunikacji, aby nieść Ewangelię, przekazywać wartości i piękno”.

„Katecheza musi zostać intymnie połączona z dziełem ewangelizacji i nie może się bez niego obyć. Potrzebuje cech ewangelizacji, jednak bez wpadania w pokusę zastąpienia jej lub też narzucenia ewangelizacji własnych zasad metodologicznych. W tej relacji prymat należy do ewangelizacji, a nie do katechezy. Sercem katechezy jest i powinno być głoszenie każdemu pokoleniu osoby Jezusa Chrystusa, która przekracza ograniczenia czasu i przestrzeni, aby człowiek osiągnął sens życia” – przekazał katechetyk.

Msza św. wraz z ogłoszeniami była transmitowana na falach Katolickiego Radia Diecezji Płockiej oraz na jego kanale You Tube. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował ks. mgr Marcin Sadowski, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum” w Płocku. Później w Opactwie Pobenedyktyńskim odbyło się także spotkanie warsztatowe dla katechetów, którzy rozpoczynają pracę w tym roku szkolnym.

W spotkaniu katechetycznym w Płocku uczestniczył m.in. wicekurator mazowiecki Krzysztof Wiśniewski oraz Jarosław Zaroń, dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.