Ks. biskup Piotr Libera do medyków: Bóg razem z wami walczy o życie człowieka

- Bóg poprzez was i razem z wami zmaga się, walczy o człowieka. Nie jesteście sami! – zwrócił się ks. biskup Piotr Libera do przedstawicieli służby zdrowia. 13 grudnia 2020 r. w bazylice katedralnej płockiej przewodniczył Mszy św. w ich intencji. Wspólnie modlono się także za chorych na Covid-19.

Covid-msza.jpg

Bp Piotr Libera rozpoczął homilię od opisu zdjęcia, które w 1987 roku wykonał fotograf w szpitalu w Zabrzu. Jest na nim profesor Zbigniew Religa po dokonanej operacji przeszczepu serca. Zdaniem biskupa scena ta oddaje istotę lekarskiego, pielęgniarskiego, ratowniczego powołania. Pokazuje „serce” misji medyków: poświęcenie i zmaganie, oddanie i autentyczną służbę drugiemu, determinację i spalanie się do końca w trudnych do wyobrażenia warunkach, toczoną w ukryciu przed oczyma świata walkę o życie i zdrowie pacjentów.

„Czasem trzeba trzęsienia ziemi, żeby ludzie odkryli, jak dobrze jest mieć stabilny grunt pod nogami. Dni przeżywane w cieniu pandemii odsłoniły prawdę o tym, co braliśmy do tej pory tak bardzo za oczywiste: że bez służby zdrowia, bez lekarzy i pielęgniarek, bez personelu pomocniczego szpitali, bez ekip karetek pogotowia, bez ratowników medycznych, bez farmaceutów, bylibyśmy wszyscy jak bezbronne dzieci rzucone w środek świata pełnego śmiertelnych niebezpieczeństw” – stwierdził biskup płocki.

W trzecią niedzielę Adwentu kaznodzieja podkreślił, że Bóg posługuje się obrazem lekarza, aby pomóc zrozumieć, w jaki sposób On przychodzi do ludzi. Spotkania z Bogiem przypominają ratującą życie operację na otwartych ranach. Powiedział, że na „wirusy nękające dusze”: zwątpienie, smutek, poczucie osamotnienia i bezsilności - najlepszą szczepionką są środki takie jak: umiejętność dostrzeżenia dobra, radość, wdzięczność, wreszcie modlitwa, czyli zwrócenie się ku Bogu, który odnajduje człowieka na dnie nocy i zranień, żeby na nowo „rozpalić światło nadziei”.

Bp Libera przypomniał postać św. siostry Faustyny – „sekretarki Bożego Miłosierdzia”, która przed laty wędrowała ulicami Płocka. Święta ta zmarła na nieuleczalną przed laty gruźlicę płuc. Ta niezwykła Boża Kobieta przeżyła głęboko słowa, będące sercem jej misji: „Jezu, ufam Tobie”, ale i te wzięte z Pisma św., wypisane na drzwiach szpitalnej kaplicy na Winiarach: „Dla Boga nie ma nic niemożliwego”. To nie są łatwe słowa, zwłaszcza wtedy, gdy mimo włożonego wysiłku i stoczonej walki z niewidzialnym przeciwnikiem trzeba przeżyć porażkę, utratę pacjenta - śmierć człowieka.

„Tak, jak światło w szpitalach, przychodniach, laboratoriach daje poczucie bezpieczeństwa nam wszystkim, jak wasze czuwanie i wasza ofiarna służba pozwala nam z nadzieją spojrzeć w przyszłość – tak i wy nie jesteście osamotnieni. Jest bowiem Światło, które płonie nadzieją również dla was, jest Moc, która pragnie przychodzić ze wsparciem waszym dłoniom, jest Bóg, który poprzez was i razem z wami zmaga się, walczy o człowieka. Nie jesteście sami! A razem z Bożą miłością towarzyszą wam również nasza pamięć, uznanie, wdzięczność i modlitwa” – zapewnił bp Libera.

Do udziału we wspólnej modlitwie w bazylice katedralnej płockiej zaproszeni zostali kapelani placówek medycznych, personel medyczny, lekarze i pielęgniarki, rodziny chorych na Covid-19 oraz wszyscy, którzy troszczą się o zdrowie i życie osób chorych i cierpiących.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę