Ks. biskup Piotr Libera do młodzieży: nie utraćcie wrażliwości na potrzebujących pomocy

- Nie utraćcie tego, co najważniejsze: wrażliwości na Boga pomiędzy nami żyjącego i umiejętności służenia Mu w najmniejszych, zapomnianych, potrzebujących pomocy – zwrócił się ks. biskup Piotr Libera do młodzieży w parafii św. Barbary w Sikorzu koło Płocka (4 grudnia br.). Podczas Mszy św. udzielił jej sakramentu bierzmowania. Wspólnota tej parafii wsparła także finansowo mieszkańców Ukrainy.

Sikórz, Parafia Pw. Św. Barbary (Autor J. Filińska)

Bp Piotr Libera powiedział młodym ludziom, że Duch Święty dotknie swoją mocą ich młodych serc, aby je „obudzić” niejako do życia świadomie przeżywaną, żywą, kwitnącą wiarą: - Będzie już tak przez całe życie, za każdym razem, kiedy tylko zechcecie zanurzyć swoją codzienność w zdroju łaski uświęcającej, wasze serca zakwitną darami Ducha - przekazał hierarcha.

Zaznaczył, że przyjście Pana i zstąpienie Jego Ducha ma tak ogromną moc, że „człowiek dla człowieka przestaje być wilkiem, a staje się bliźnim, bratem i siostrą, towarzyszem codzienności, w radości i smutku”. Tak dzieje się z sercami, które naprawdę otwierają się na dary Ducha Pana. 

Biskup życzył młodym, aby umieli zobaczyć człowieka potrzebującego pomocy, wsparcia, modlitwy, opieki: - Człowiek pełen Ducha Świętego, to człowiek żyjący wyobraźnią miłosierdzia. Taki człowiek potrafi naprawdę, nie własną mocą, ale mocą Ducha Świętego właśnie, mocą Jego darów, działać tak, że nawet jeśli „na cuda trzeba trochę poczekać, to rzeczy niemożliwe można załatwiać od zaraz” – podkreślił bp Libera. 

Dodał, że Bóg w swoim miłosierdziu otula człowiek czułością, jednak w tym samym Duchu Miłosierdzia budzi ze snu. Prorocy Adwentu ostrzegają, żeby nie utracić tego, co najważniejsze: „wrażliwości na Boga pomiędzy nami żyjącego i umiejętności służenia Mu w najmniejszych, zapomnianych, potrzebujących pomocy”.

W czasie Mszy św. bp Piotr Libera udzielił sakramentu bierzmowania młodym ludziom z parafii Sikórz. 

Parafia pw. św. Barbary w Sikorzu gościła u siebie także podczas rekolekcji adwentowych pallotyna z Kijowa - ks. Waldemara Pawelca SAC. Zakonnik od 2003 roku posługuje na terenie Ukrainy, obecnie w Kijowie, gdzie wraz z innymi Polakami zajmuje się pomocą Ukraińcom. Wsparcia pobratymcom z Ukrainy udzieliła także parafia w Sikorzu. 

W ostatnim czasie staraniem proboszcza ks. Jarosława Cichockiego został odnowiony obraz pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i figura św. Floriana. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę