Ks. biskup Piotr Libera do osób konsekrowanych: bez was Kościół jest niepełny

- Kościół bez osób konsekrowanych jest niepełny, a wręcz niepełnosprawny – powiedział ks. biskup Piotr Libera do osób konsekrowanych, zgromadzonych na wspólnej Eucharystii w katedrze płockiej w 25. Światowym Dniu Życia Konsekrowanego, przypadającego w święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego br.). Kazanie wygłosił o. Marcin Kowalewski CMF: - Wszystkie zakony mają wspólny charyzmat – pokazywać światu Chrystusa, aby ten świat nawracać – zwrócił się do sióstr i braci zakonnych oraz wdów i dziewic konsekrowanych.

020222

Bp Piotr Libera przewodniczył diecezjalnym obchodom 25. Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. Eucharystię ofiarował za wszystkie zgromadzenia zakonne, a także wdowy i dziewice konsekrowane, które żyją i posługują w diecezji płockiej.

- Papież Franciszek powiedział, że nie ma Kościoła bez osób życia konsekrowanego. Taki Kościół jest absolutnie niepełny, można powiedzieć, że niepełnosprawny. Wszyscy możemy się podpisać pod tymi słowami papieża – podkreślił Pasterz Kościoła płockiego.

Zaprosił osoby konsekrowane do udziału w synodzie, podobnie jak działo się podczas 43. Synodu diecezji płockiej. Przypomniał ogromną rolę zakonów w historii diecezji – pierwsze parafie były prowadzone przez zakony, benedyktyński i inne. Podziękował za włączenie się wspólnot zakonnych w odnowione dni eucharystyczne, czyli ciągłą adorację Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, która rozpoczęła się w diecezji 1 lutego, a odbywa się w związku z trwającym synodem.

Kazanie wygłosił o. Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Zaznaczył, że konsekracja to poświęcenie, oddanie, przeznaczenie; oddanie czegoś albo kogoś do pewnej wyjątkowej funkcji. Konsekrowane są na przykład kościoły, ale coraz częściej zdarza się, zwłaszcza w Europie, że zmieniają one swoją funkcję, z powodu braku wiernych stając się hotelami czy muzeami, tak, że nikt nie pamięta, że tam kiedyś w tabernakulum mieszkał Chrystus. Z drugiej strony jest On w miejscach biednych, gdzie nikt by się nie domyślił, że w ogóle sprawowana jest Eucharystia.

- Konsekracja to przeznaczenie do pewnej szczególnej funkcji. Szczególną funkcją osób konsekrowanych jest to, by były jak tabernakulum, by mieszkał w nich Chrystus. Chrystus gdy w kimś mieszka, to chce się dzielić Sobą przez tę osobę - powiedział kaznodzieja.

Stwierdził, że życie zakonne boryka się z różnymi kryzysami, że niełatwo być czystym, ubogim i posłusznym, że życie we wspólnocie generuje wiele problemów i frustracji. Wielu zastanawia się, czy będzie potrafiło nadal odnajdywać się w zakonie, widzieć sens takiego życia. Tymczasem wszystkie „zakony mają wspólny charyzmat - pokazywanie światu Chrystusa, aby świat nawracać”.

- Czy życie zakonne nie powinno być chęcią umierania? Bo przecież mamy wszystko - mamy Chrystusa, który jest sensem naszego życia. Czy nie powinienem codziennie umierać w moich obowiązkach, w moich trudnościach? Czy nie powinienem codziennie być gotowy na spotkanie z Nim i wypowiadać słowa, że mogę odejść, bo ujrzałem moje zbawienie, a ludzie przez moją pracę zobaczyli Chrystusa? – pytał klaretyn.

W czasie Eucharystii przedstawiciele zgromadzeń zakonnych uroczyście odnowili śluby zakonne. Ponadto, zgodnie z tradycją, odbył się obrzęd pobłogosławienia świec gromnicznych w święto Ofiarowanie Pańskiego i wspólna procesja. Po Eucharystii jej uczestnicy przeszli do Opactwa Pobenedyktyńskiego, gdzie odbyła się okolicznościowa agapa.

Koordynatorami diecezjalnych obchodów Dnia Życia Konsekrowanego byli: ks. Andrzej Pieńdyk, diecezjalny referent ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz diecezjalna referentka s. Joanna Kawczyńska ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej. W tych dniach zastąpi ją s. Dominika Burnos ze Zgromadzenia Misjonarek Krwi Chrystusa. W Eucharystii uczestniczył także m.in. diecezjalny referent ds. zakonów męskich o. Wiesław Wiśniewski CP z Przasnysza.

Uroczystość była transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Na terenie diecezji płockiej swoje domy ma dziewiętnaście zgromadzeń zakonnych (w tym dwanaście żeńskich i siedem męskich), w tym dwa żeńskie kontemplacyjne: benedyktynki w Sierpcu i klaryski kapucynki w Przasnyszu. W diecezji posługuje około 182 sióstr zakonnych i około 63 braci zakonnych (w tym 57 księży). Ponadto w diecezji jest dziesięć wdów i są cztery dziewice konsekrowane.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę