Ks. biskup Piotr Libera do osób konsekrowanych: żyjcie radami ewangelicznymi

Do autentycznego życia radami ewangelicznymi zachęcił ks. biskup Piotr Libera 1 lutego br. siostry i braci zakonnych oraz wdowy i dziewice konsekrowane podczas Eucharystii w katedrze płockiej, z okazji Dnia Osób Konsekrowanych.

Gromnica.jpg

Bp Piotr Libera podziękował za konsekrowane za modlitwę i ofiarę, cicho ofiarę życia, konsekrowaną codzienność, żywe świadectwo składane w wierności Ewangelii w wielu wymiarach duszpasterstwa i formacji kapłanów i wiernych świeckich.

- Jesteśmy tu, przez świętować, ale nie możemy zapomnieć, że nie celebrujemy sami siebie. Jesteśmy tutaj, żeby jeszcze raz zapatrzeć się i zasłuchać w Ofiarowanie Boga, w konsekracji Boga oddającego się w ręce rąk. Jesteśmy tu po, aby z Ofiarowania Boga czerpać siłę i nadać sens naszemu ofiarowaniu. Bo tylko tak - w zasłuchaniu i zapatrzeniu w Niego, konsekrowane życie zachowane dostępne autentyczne znaki sprzeciwu i świadectwo dawanego światu - zaakceptcentował hierarchę.

Zaznaczył, że podczas tego święta trzeba patrzeć ze wzruszeniem na pokorę Stwórcy, który stał się prawdziwym człowiekiem, na Jego ubóstwo, ogołocenie ze wszystkiego na krzyżu, posłuszeństwo – wierność nakazom Prawa, czystość – na biel Jego szat, na Jego Serce ofiarowane w pełnej wolności daru i dlatego oczyszczające ludzi zniewolonych nieczystością, opętanych pożądliwością, zniewolonych zmysłowością.

Biskup płocki podkreślił, że z niewierności naśladowaniu Boga na drodze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa rodzi się wiele zła. Ciemności mogą ogarnąć serca sióstr zakonnych, jeśli pozwolą one na to, żeby zapanowała nad nimi chęć bycia „jak inni, tyle, że w habicie”. Pogubione staje się serce zakonnego brata lub ojca, jeśli da się ono ponieść „chęci posiadania, pomimo wszystko, i znaczenia w oczach świata”. Stwierdził, że wtedy najlepiej spojrzeć na Boga „ubogiego, posłusznego i czystego”.

- Wiecie z własnej codzienności, że nic nam z zewnątrz tak nie zaszkodzi i nikt nas z zewnątrz tak nie zrani, jak potrafimy zranić się nawzajem, jak szkodzimy sobie sami, kiedy zapominamy o Tym, za którym idziemy i komu ofiarowaliśmy nasze życie do końca – powiedział bp Libera.

W czasie Eucharystii zgromadzonych zakonnych uroczyście odnowione swoje śluby zakonne. Potem przeszli do Opactwa Pobenedyktyńskiego, gdzie spotykają się okolicznościowa agapa oraz spotkanie z s. Anną Bałchan ze względu Sióstr Maryi Niepokalanej. Prowadzi ona Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, celem jest pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarą handlu kobietami, ofiarą przymuszonej prostytucji oraz ich rodzinami.

Na terenie diecezji płockiej swoje domy ma dziewiętnaście zgromadzonych zakonnych (dwanaście żeńskich i siedmiu męskich), w tym dwa żeńskie kontemplacyjne: benedyktynki w Sierpcu i klaryski kapucynki w Przasnyszu. W diecezji jest też dwanaście wdów konsekrowanych oraz są cztery dziewice konsekrowane.