Ks. biskup Piotr Libera do przyszłych księży: będziecie w Kościele zajmować miejsce dobrego ojca

- Od dziś nie będziecie już klerykami, będziecie w Kościele zajmować miejsce dobrego ojca – zwrócił się ks. biskup Piotr Libera do trzech diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, którym 11 czerwca 2022 r. podczas Eucharystii w bazylice katedralnej udzielił święceń kapłańskich. - Zwracam się do was słowami „moi synowie”, byliście bowiem ostatnim rocznikiem, który przygotowywał się do służby Panu pod moim okiem. Chciałbym bardzo, aby także to was zobowiązywało – zaznaczył hierarcha.  

Święcenia 2022
plock.gosc.pl

Bp Piotr Libera zapewnił o swojej modlitwie za przyszłych księży, a także za swojego następcę, kolejnego biskupa płockiego. Podkreślił, że jedność z biskupem, posłuszeństwo mu i prostota w relacji z nim, a także jedność z księdzem proboszczem, to gwarancja dobrej, owocnej pracy na niwie Pańskiej.

Hierarcha zaznaczył, że dzień święceń przypada we wspomnienie św. Barnaby. Pochodzący z Cypru pomocnik apostołów nosił imię Józef, ale otrzymał od nich imię, które oznaczało „syna pocieszenia”. Kiedy w Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana, Kościół Jerozolimski wysyłał tam na wizytację Barnabę. Ten przybył, zobaczył działanie łaski Bożej i ucieszył się.

Bp Libera powiedział, że Barnaba był „człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary”. Być dobrym człowiekiem, „to podstawa wszystkiego, także udanego życia kapłańskiego”. Lud wybacza księżom wiele wad, z wyjątkiem jednej - braku zwykłej, ludzkiej, ojcowskiej dobroci.

Podkreślił, że od tego dnia byli klerycy będą już w Kościele zajmować miejsce dobrego ojca. W konfesjonale, szczególnym miejscu kapłańskiej posługi, po wielekroć usłyszą: „I Ciebie, Ojcze duchowny, proszę o rozgrzeszenie”. Powinni to potraktować jako zobowiązanie.

- Bądźcie, drodzy synowie, jak Barnaba księżmi „pełnymi Ducha Świętego i wiary”. A to znaczy: odnawiajcie każdego dnia decyzję, którą dzisiaj podejmujecie. Decyzję, która z powodu zmęczenia lub innych trudnych doświadczeń, nieraz upodobni się do dźwigania krzyża. Bądźcie jednoznaczni i czyści! Wiernie sprawujcie Liturgię Godzin! Znajdujcie czas - jak w seminarium - na adorację Pana w Najświętszym Sakramencie! Traktujcie waszą posługę poważnie, jak tego chce Pan Jezus w Ewangelii – podkreślił bp Libera.

Zaznaczył też, że w homilii zwracał się do przyszłych prezbiterów słowami „drodzy synowie”, gdyż byli  ostatnim rocznikiem, który przygotowywał się do służby Panu pod jego okiem. Chciałby bardzo, aby także to ich zobowiązywało.

W czasie Eucharystii bp Libera udzielił trzem diakonom święceń prezbiteratu. Przyjęli je: Karol Frankowski z parafii św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, Bartosz Rogowicz z parafii św. Stanisława BM w Bieżuniu, Sebastian Błażej Trędowicz z parafii św. Józefa w Syberii,  

W uroczystościach w bazylice katedralnej na Wzgórzu Tumskim uczestniczyli rodzice i bliscy nowych księży, proboszczowie z ich parafii pochodzenia, księża z diecezji, siostry zakonne, społeczność płockiego seminarium z rektorem ks. prał. dr. Markiem Jaroszem i ks. dr. Arturem Janickim, który był opiekunem kursu seminaryjnego.

Oprawę muzyczną uroczystości święceń zapewnił chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, pod dyrekcją Anny i Wiktora Bramskich.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę