Ks. biskup Piotr Libera: Duch Święty nas leczy

„Każdy człowiek potrzebuje pneumaterapii, czyli wystawienia swojej osoby, rozumu, woli i duszy na leczące działanie Ducha Świętego” – powiedział ks. bp Piotr Libera podczas dorocznego czuwania w katedrze płockiej w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Zeslanie-gosc-1.jpg

Bp Piotr Libera w medytacji w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego powiedział, że gdy świat wciąż zmaga się z chorobą, z pandemią, w Bogu trzeba dostrzegać Boskiego Lekarza. Za św. Ireneuszem (II wiek) powtórzył, że tak naprawdę każdy człowiek potrzebuje pneumaterapii, czyli wystawienia swojej osoby, rozumu, woli i duszy na leczące działanie Ducha Świętego.

Pneumaterapia jest fundamentem wszelkiego uzdrowienia: duszy i ciała. Tak było z uzdrowieniem paralityka (Mk 2, 1-12) w Kafarnaum, w domu Szymona Piotra. Jezus powiedział do niego, że odpuszczone zostały mu jego grzechy i z tego powodu został oskarżony o bluźnierstwo.

„W Kafarnaum Jezus dokonuje najpierw tego, co jest istotą Jego kerygmatu: daruje człowiekowi pojednanie z Bogiem, a następnie daruje mu zdrowie. Najpierw zdrowie duszy, potem zdrowie ciała. On jest tym, który jednym słowem może sprawić, żeby paralityk zaczął chodzić. I z taką samą mocą może dokonać odpuszczenia grzechów, jednać, wylewać Ducha” – powiedział kaznodzieja.

Dodał, że z Duchem Świętym jest jak z wodą, która wlewając się do naczynia, wypiera powietrze, które było tam wcześniej: „Na tym właśnie polega pneumaterapia: nie walcz ciągle ze sobą, z realnymi bądź wyimaginowanymi zagrożeniami, z wrogami. Bądź niczym puste naczynie i pozwól, by wypełniała cię powoli życiodajna Woda. Zechciej coraz bardziej napełniać się Duchem. Zapraszaj Go! Wołaj do Niego! Chciej być Jego narzędziem!” – wołał biskup płocki.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego - Galeria Gościa Płockiego

foto: A. Małecka/Gość Płocki

Podkreślił, że podstawą osobistej pneumaterapii jest pozwolić Boskiemu Lekarzowi uzdrawiać się z lęków, rywalizacji, ze złych wspomnień z przeszłości, z poczucia winy i nieakceptacji, z wrażenia, że nikt nas nie kocha, z zazdrości, z uzależnienia od opinii innych, od alkoholu, od pornografii, z pragnienia bycia w centrum uwagi na każdym zebraniu, przy każdym wspólnym posiłku, z braku intymnej, nieustannej wspólnoty z Ojcem - kochanym Abbą. Także z chęci sądzenia, że On coś musi - musi uzdrawiać przez nas, przez nasze działanie, naszą modlitwę.

„Tym, o co ostatecznie chodzi w pneumaterapii, jest całkowite oddanie się do dyspozycji Ducha Świętego. Żaden z ludzi nie jest w stanie o własnych siłach wprowadzać Królestwo Boże, budować Kościół Chrystusowy i być zaczynem miłości. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy serce wypełni Duch Święty” – zaakcentował hierarcha.

W programie oprócz Mszy św. było uwielbienie, Koronka do Ducha Świętego, adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, Apel Jasnogórski. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Eleos 22.02.

W dziesiątym już z kolei czuwaniu w katedrze przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego uczestniczyli księża, klerycy seminarium duchownego, instytucje diecezjalne, ruchy i wspólnoty kościelne. Organizatorem była Szkoła Nowej Ewangelizacji diecezji płockiej i wydział ds. nowej ewangelizacji Kurii Diecezjalnej. Wydarzenie było transmitowane on-line na kanale You Tube Katolickiego Radia Diecezji Płockiej