Ks. biskup Piotr Libera: św. Józef to nasz orędownik w czasie pandemii

Ks. biskup Piotr Libera 19 marca br. przewodniczył Mszy św. odpustowej w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach: - W czasie pandemii człowiek szczególnie mocno odkrywa, jak wiele zależy od zwykłych ludzi, którzy poświęcają życie dla innych. Taki był św. Józef, nasz orędownik w czasie pandemii – powiedział hierarcha. Dokonał także aktu oddania św. Józefowi diecezji płockiej.

Obory1.jpg

Bp Piotr Libera w homilii odwołał się do rodowodu św. Józefa z Ewangelii według św. Mateusza. To Józefowi Pan Bóg zawierzył tajemnicę Bożego Narodzenia i los Maryi, a także dzieciństwo i młodość Jezusa. Genealogia ta jest listą przodków św. Józefa, zbiorem kluczowych imion w dziejach zbawiania ludzkości.

- U szczytu tej historii stoi św. Józef. On jest tym, który w imieniu oczekującej zbawienia ludzkości przyjmie Boga-Człowieka. To on, spełniając powołanie ojca, wyżywi Go i obroni, wychowa i przygotuje do wypełnienia dziejów zbawienia. Oto wielkość i powaga św. Józefa, któremu ofiarował cały ten rok - trudny rok świata, bolesny rok Kościoła - papież Franciszek, prosząc, aby cały lud Boży odnalazł w Nim świętego orędownika - powiedział bp Libera.

Stwierdził, że Ojciec święty Franciszek w liście apostolskim „Patris corde” – „Ojcowskim sercem” przez postać św. Józefa chce powiedzieć, że w czasie pandemii człowiek szczególnie mocno odkrywa, jak wiele zależy od zwykłych ludzi, którzy poświęcają życie dla innych. Warto w tej perspektywie zastanowić się nad znaczeniem codziennej pracy, spełnianiem zwyczajnych obowiązków w życiu. Pan zbawia bowiem także przez uczciwą pracę i odpowiednie traktowanie podwładnych.

Kaznodzieja zaznaczył, że Rok św. Józefa jest w Kościele powszechnym również Rokiem Rodziny. Będzie on trwał do obchodów X Światowego Spotkania Rodzin w czerwcu 2022 roku w Rzymie. W tej perspektywie warto zastanowić się nad tym, że Syn Boży, podobnie jak wszystkie dzieci, potrzebował ciepła rodziny: macierzyńskiej miłości Maryi i troski Józefa, w którym mógł On widzieć czułość Boga. Małżonkowie, rodzice potrafią wspólnie przekształcić życiowe problemy w szansę. To jednoczy, kształtuje, umacnia – tak działa Bóg, takie są drogi Jego Świętej Opatrzności.

Zaakcentował, że Rok św. Józefa „w którym Jezus mógł widzieć czułość Ojca” i Rok Rodziny powinien pomóc dostrzec rolę ojca, ojca na wzór Józefa wiernego, odnoszącego się do swojej małżonki z czułością, wychowującego z czułością swoje dzieci. Mimo doświadczenia słabości i kruchości, warto wierzyć, że Pan Bóg działa także poprzez lęki, ułomności i kruchość. Warto nauczyć się „pośród życiowych burz oddawać Bogu ster łodzi” (papież Franciszek).

Bp Libera dokonał także aktu oddania św. Józefowi diecezji płockiej. Powierzył mu kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane, wszystkie rodziny i mieszkańców.

- Patronie Kościoła Świętego, wspieraj misyjną żywotność naszego Kościoła, parafii, chrześcijańskich rodzin i wspólnot wiary. Niech Jezus Chrystus będzie również w XXI wieku dla mieszkańców północnego Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej Drogą, Prawdą i Życiem. Niech nasza ziemia – ziemia św. Stanisława Kostki i Błogosławionych Biskupów Męczenników płockich – wciąż będzie ziemią świętych, niech raduje się nowymi pokoleniami świadków Ewangelii, niech żyje i karmi się kulturą chrześcijańską – zwrócił się do św. Józefa biskup płocki.

Powierzył mu rodziny – by wzrastały w miłości polegającej na czynieniu daru z siebie, a także wszystkich powołanych do służby Bożej w kapłaństwie i życiu konsekrowanym – aby umocnić w nich „duchowe ojcostwo i miłość pasterską”.

- Ty, który uwolniłeś Jezusa od rzezi Świętych Niewiniątek, ucz nas mężnie bronić życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech Rzeczpospolita będzie wzorem dla Europy w krzewieniu i obronie życia, niech wielkodusznie wyciąga pomocną dłoń do rodzin wielodzietnych, niech szczególnie pamięta o tych, w których żyją dzieci niepełnosprawne, niech wspiera ruch hospicyjny – modlił się bp Libera.

Polecił także św. Józefowi w trudnym czasie pandemii wszystkich chorych i cały personel medyczny. Prosił, by obdarzał wszystkich pracowników służby zdrowia cierpliwością, siłą i odwagą, a także udzielił wsparcia w zmaganiach o oddalenie długo trwającej zarazy.