Ks. biskup Piotr Libera: Synod, to odpowiedź na wewnętrzny kryzys wiary

- Synod, to odpowiedź na wewnętrzny kryzys wiary – powiedział Biskup Płocki Piotr Libera w katedrze płockiej podczas inauguracji diecezjalnego etapu Synodu o synodalności (7 listopada 2021 r.). W programie znalazła się prelekcja Marcina Przeciszewskiego, redaktora naczelnego Katolickiej Agencji Informacyjnej: - Proces synodalny pomoże nam wejść w dialog ze światem współczesnym - podkreślił dziennikarz.

Synod 2021

Bp Piotr Libera w homilii przywołał zasadę „Ecclesia semper reformanda est”: Kościół pozostając wierny swojej tożsamości i depozytowi wiary, idąc przez świat i przez wieki, ciągle na nowo odczytuje wolę Bożą i stara się zrozumieć swoje posłannictwo, a także wciąż pyta o swoje miejsce w świecie, dla którego ma być solą i światłem.

Zaakcentował, że rozpoczęcie diecezjalnego etapu Synodu o synodalności, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i całym Kościołem Powszechnym, to „konstruktywna i pozytywna odpowiedź na to wszystko, co przeżywają wierzący i świat wokół, także na krytyki, różne zarzuty i pokusy czy wewnętrzny kryzys wiary”.

- Istotą jest kwestia głębokiej tożsamości Kościoła, który jest wydarzeniem Ducha Świętego. To Duch Boży jest prawdziwym protagonistą synodu, który harmonizuje różnice, jedna je i prowadzi ku jedności, którą jest sam Chrystus, żywy i obecny w swoim Kościele – głosił hierarcha.

Wyznał, że jego wielkim pragnieniem jest, aby w diecezji została podjęta próba spotkania ludzi różnych środowisk i doświadczeń, starszych i młodszych, świeckich i duchownych, ludzi zaangażowanych w Kościół, a nawet dalekich od niego, którym jednak na tym Kościele zależy, aby o nim rozmawiali i nawzajem spróbowali się słuchać. Będzie to prorocki znak dla „podzielonej ojczyzny, rodzin i wspólnot, czasami dotkniętych dramatem podziałów”.

- Nie ignorujmy tej wyciągniętej ręki Boga, zwłaszcza teraz w czasie drogi synodalnej, nie odrzucajmy tego głębokiego pochylenia się Kościoła, który chce słuchać wszystkich swych dzieci. Bo Bóg chce o wiele więcej nam dać niż sobie wyobrażamy. Nie odrzucajmy też obrazu „Jezusa milczącego i słuchającego” – zwrócił się do wiernych.

Biskup poprosił, aby z odpowiednim usposobieniem serca wejść w „kościelne ćwiczenia z przeżywania wspólnoty, jakimi jest synod”. Nie wolno stwarzać pozorów, zewnętrznych i pustych gestów. Prawda o Bogu, który prosi, aby dawać i sam składa się w ludzkie dłonie i serca, powinna nawrócić człowieka i „skłonić do ofiary całkowitej”.

Po Mszy św. prelekcję o tym, czym jest proces synodalny w Kościele, wygłosił Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny i prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zaznaczył, że w Synodzie chodzi o wysłuchanie całego ludu Bożego, ponieważ Duch Święty mówi przez każdego ochrzczonego. Ojciec Święty Franciszek pragnie, aby Kościół stał się znacznie bardziej synodalny, pragnie przełamać uwarunkowaną historycznie „bardzo klerykalną wizję Kościoła”.

Zaznaczył, że synodalność oznacza szeroko zakrojony program odnowy Kościoła i jego funkcjonowania, opartego na wewnętrznym dialogu, na wzajemnym wysłuchiwaniu się, na większej otwartości na ludzi świeckich, znacznie większym ich zaangażowaniu, właściwym odczytywaniu „znaków czasu”.

Dziennikarz podkreślił, że proces synodalny powinien wyjść poza mury świątyń, do rodzin i do młodzieży, „bo to młodzi będą tworzyć Kościół jutra”. Wyraził przekonanie, że Synod jest wielką szansą dla Kościoła w Polsce, doświadczającego wielu zjawisk kryzysowych. Odpowiedź ma wyrastać z wsłuchania się w głos Ducha Świętego i dobrego rozeznania sytuacji.

- Kościół dziś, aby trafić szczególnie do młodych, musi znaleźć nowy język, który potrafi chrześcijaństwo opowiedzieć światu niejako na nowo. Trzeba wsłuchać się w świat, usłyszeć jego język, dowiedzieć się, jakie stoją przed nim wyzwania. Potrzebne jest słuchanie i empatia, bez natychmiastowego oceniania, krytykowania i odrzucania. Proces synodalny pomoże nam wypracować metodę i styl, z jakim mamy wejść w dialog ze światem współczesnym – stwierdził Marcin Przeciszewski.

Po Mszy św. bp Piotr Libera przed ołtarzem Matki Bożej Mazowieckiej odmówił „Akt zawierzenia Procesu Synodalnego Matce Bożej Mazowieckiej”. Odsłonił też herb diecezji płockiej, który zaprojektował Enzo Parrino, włoski grafik i projektant. Umieszczono na nim m.in. fragment katedry płockiej, uszczerbiony herb Kapituły Katedralnej Płockiej, kwiaty lilii – symbol patrona św. Stanisława Kostki, mitrę biskupa płockiego Antoniego J. Nowowiejskiego, męczennika II wojny światowej.

Podczas Mszy św. użyto kielicha, pateny i ornatu, w których w 1991 r. Eucharystię sprawował papież Jan Paweł II. Posługę liturgiczną przy ołtarzu pełniła asysta biskupia Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Śpiewy prowadził chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

Diecezja płocka zaprasza do udziału w Synodzie wszystkich chętnych, za pośrednictwem meila: synod@diecezjaplocka.pl oraz skrzynek synodalnych w parafiach, do których można wrzucać swoje głosy na piśmie. Zarządzono też od początku Adwentu dni eucharystyczne, czyli ciągłą adorację Najświętszego Sakramentu w poszczególnych kościołach.

Bieżące informacje o przebiegu Synodu w diecezji znajdują się w specjalnej zakładce na stronie: www.diecezjaplocka.pl