Ks. biskup Piotr Libera w Wielki Czwartek: w Kościele jesteśmy sługami na znak miłości

- Mamy stawać się sługami nie na znak poddaństwa, ale szacunku, wdzięczności i miłości. Właśnie tego pragnął dla nas Jezus - powiedział ks. biskup Piotr Libera w czasie wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej (14 kwietnia 2022 r.). Zgodnie ze zwyczajem, na wzór Jezusa w Wieczerniku, umył nogi dwunastu mężczyznom.

Msza Wieczerzy 2022
plock.gosc.pl

Bp Piotr Libera przypomniał, że w wielkoczwartkowy wieczór urzeczywistniają się wielkie tajemnice wiary. Pierwsza z nich - tajemnica umywania nóg uczy, że trzeba nawzajem stawać się dla siebie sługami. Są osoby, które na co dzień służą innym, np. pracownicy służby zdrowia. W ten sposób dosłownie, dotykalnie naśladują Chrystusa z Wieczernika.

- Wszyscy mamy stawać się dla siebie nawzajem sługami: mąż wobec żony - żona wobec męża; rodzice wobec dzieci - dzieci wobec rodziców; dyrektor wobec pracowników - pracownicy wobec szefa, Polka wobec Ukrainki - Ukrainka wobec Polki. Mamy stawać się sługami nie na znak poddaństwa, ale szacunku, wdzięczności i miłości. Właśnie tego pragnął Jezus dla nas, dla naszych rodzin, społeczeństwa, Kościoła - głosił biskup.

Z kolei tajemnica Eucharystii pokazuje, że Bóg daje i „rozdaje ludziom całego Siebie - prawdziwy chleb za życia świata”. Niestety, wielu z Jego Kościoła nie rozumie tego, nie zaprasza do swego serca, nie adoruje w Najświętszym Sakramencie.

Mówiąc o tajemnicy kapłaństwa biskup zaznaczył, że księża są „z jerozolimskiego Wieczernika”. To ich Jezus „dotknął czułym gestem swojego powołania”, wzywając, by czynili to samo to na Jego pamiątkę, aż do skończenia świata, do Jego powtórnego przyjścia.

- Tyle razy spoglądamy dzisiaj na męczeńską ziemię ukraińską, a jest to również ziemia świętych kapłanów. Gdzieś w okolicach Berdyczowa, Żytomierza, Łucka czy Tarnopola w latach komunistycznego zniewolenia ludzie miesiącami czekali na księdza, a gdy już przyjechał, kilometrami szli na spotkanie z nim, spowiadali się, prowadzili potajemnie do chorych i gromadzili się w ukryciu na Mszy Świętej -  podkreślił kaznodzieja.

Bp Libera powiedział też, że ostatnia z tajemnic Wielkiego Czwartku - tajemnica Ogrójca i uwięzienia - mówi o wchodzeniu w noc Tego, który jest „Światłem i Prawdą, samą czystością i dobrem”. Idzie ku swojej Passze, modląc się w samotności i opuszczeniu. Bliscy snu uczniowie usłyszeli jednak jego niezwykłą modlitwę, odmawianą na klęczkach: „Abba - Tato! Tatusiu!”.

W czasie Eucharystii bp Piotr Libera umył nogi dwunastu mężczyznom. Na jej zakończenie przeniósł Najświętszy Sakrament to ciemnicy, po czym rozpoczęła się jego adoracja.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę