Ks. biskup Roman Marcinkowski w Niedzielę Misyjną: pomóżmy innym pokochać Jezusa

Biskup Roman Marcinkowski w niedzielę 20 października br. przewodniczył w bazylice katedralnej płockiej Mszy św. w intencji misji, na rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego pod hasłem „Ochrzczeni i posłani”: „Naszym obowiązkiem jest przekazać dalej Ewangelię i pomóc innym pokochać Jezusa” – zwrócił się do wiernych. W Mszy św. uczestniczyły dzieci, które działają w Papieskich Dziełach Misyjnych Dzieci i kołach misyjnych w Płocku i diecezji.

Niedziela_misyjna.jpg

Msza św. koncelebrowana w katedrze sprawowana była na rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego, w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym. Bp Roman Marcinkowski przypomniał uczestnikom wspólnej modlitwy nakaz misyjny Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).

„To nakaz, a więc trzeba go przyjąć i zrealizować. On dotyczy każdego człowieka, który przyjął chrzest św. W świecie wciąż jest bardzo wielu ludzi, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia Chrystusowa. Naszym obowiązkiem jest przekazać ją dalej i pomóc innym pokochać Jezusa” – zwrócił się do płocczan i gości.

Bp Marcinkowski przytoczył także list s. Sary, misjonarki z Indii, w którym była m.in. mowa o pragnieniu pokoju i prośba, aby ludzie na całym świecie modlili się o pokój, bo tego pokoju w Indiach i innych krajach wciąż brakuje.

„Nasze serca powinny otworzyć się na dzieci, które żyją w innych krajach. Najpowszechniejszą formą bycia misjonarzem jest modlitwa. Jednak misje potrzebują także wsparcia materialnego: w ubiegłym roku nasz kraj przekazał na te cele 1.240.000 zł. Za te pieniądze budowane są szkoły, ośrodki zdrowia, kaplice, kupowane są lekarstwa. Dlatego cieszymy się, że umiemy się podzielić tym co mamy z innymi” – podkreślił biskup senior.

Natomiast ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji przypomniał, że na świecie na misjach pracuje 9 księży diecezjalnych. Wszystkich misjonarzy (duchownych, zakonnych, świeckich) jest ponad 30. Pracują oni m.in. w Peru, Brazylii, Urugwaju, Zambii, Armenii i Kazachstanie.

„Misjonarzami możemy być także my tutaj, w naszej ojczyźnie, bo cały Kościół jest misyjny. Kochajmy misje i dbajmy o nie, pamiętając, że misjonarz działa w imieniu Kościoła, i że jest też ambasadorem polskości na świecie” – powiedział były misjonarz w Wenezueli.

Zachęcił również do modlitwy różańcowej we wszystkich parafiach diecezji w intencji misji 25 października, a także o materialne wspieranie misji.

W Mszy św. uczestniczyły m.in. dzieci z parafii Skołatowo i ze szkoły w Dzierzążni.