Ks. biskup Szymon Stułkowski: trzeba mieć zdrowe korzenie, żeby owocować

- Rytm przyrody uczy nas, że trzeba mieć zdrowe, duchowe korzenie, żeby rozkwitać, owocować. Misją szkoły jest dać siebie ludziom – podkreślił ks. biskup Szymon Stułkowski podczas jubileuszu stulecia Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku-Górach (2 czerwca br.). Społeczność szkoły rozpoczęła obchody rocznicowe na Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej.

100 Lecie Szkół Im. Bergerowej
www.facebook.com/zsberg

Biskup płocki Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. w katedrze w stulecie działalności znanej płockiej szkoły rolniczej – Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku-Górach (przez wiele lat siedzibą szkoły było podpłockie Trzepowo).

W homilii zaznaczył, że założycielka szkoły Leokadia Bergerowa (1890-1933) pozostała w pamięci ludzi jako założycielka i pierwsza dyrektor Szkoły Rolniczej w Trzepowie. Pochodziła z domu, który był otwarty dla działalności społecznej, charytatywnej, ale i pełen patriotyzmu.

- Leokadia Bergerowa pozostawiła po sobie dzieła, które wspominamy i za które Panu Bogu dziękujemy. Troszczyła się o rozwój intelektualny i duchowy uczennic, dzieliła się tym, co miała z tymi, których Pan Bóg postawił na jej drodze życia. Szkoła w Trzepowie stała się dziełem jej życia. Wymagania stawiała najpierw sobie, a potem nauczycielom i uczniom. Prowadziła wzorową, wyróżniającą się placówkę oświatową – podkreślił duchowny.

Przypomniał również, że w szkole była nauka, dyżury w gospodarstwie, ale i modlitwa: - Trzeba mieć duchowe korzenie, żeby pięknie owocować swoim życiem. Rytm przyrody uczy nas, że trzeba mieć zdrowe korzenie, żeby rozkwitać, owocować. Taka też jest misja waszej szkoły, Kościoła, każdej parafii - dać siebie ludziom. To od korzeni zależy, jacy ludzie idą potem do świata - zaakcentował bp Stułkowski.

Życzył społeczności szkoły, aby potrafiła służyć drugiemu człowiekowi. Za bł. Edmundem Bojanowskim powtórzył, że chrześcijanin powinien być jak świeca, która sama się spala i innym przyświeca.

Po Mszy św. jej uczestnicy przejechali do Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku-Górach. Tam biskup pomocniczy Mirosław Milewski poświęcił rocznicową tablicę. W programie jubileuszu było też m.in. spotkanie absolwentów, wystawa okolicznościowa oraz złożenie kwiatów na grobie patronki w Trzepowie.

Powiatowa Szkoła Rolnicza Żeńska w Trzepowie powstała w 1923 roku z inicjatywy miejscowych organizacji społecznych i starosty. Z państwowej parcelacji gruntów szkoła otrzymała na własność 17 ha ziemi z byłego folwarku Trzepowo oraz stare zabudowania. Organizacją merytoryczno-dydaktyczną zajęli się Leokadia i Stanisław Bergerowie.
W placówce uczyły się bezpłatnie córki rolników z powiatu płockiego i powiatów sąsiednich.

W okresie okupacji działalność szkoły została przerwana. W budynkach szkolnych mieścił się szpital wojskowy. Szkoła wznowiła swoją działalność dydaktyczną i gospodarczą w kwietniu 1945 roku. Szkoła kilkukrotnie zmieniała nazwę. W roku szkolnym 1954/55 wprowadzono koedukację.

W 1984 roku szkole nadano imię Leokadii Bergerowej. Aleksander Moksel z Niemiec ufundował nowy budynek szkoły – powstał w Górach koło Płocka. Nowy obiekt poświęcono 13 września 1998 roku. Od roku 2002 szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej. Jej dyrektorem jest Jacek Kłosiński.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę