Ks. Jan Piotrowski od 20 lat jest kapelanem strażaków

Ks. kan. dr Jan Piotrowski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie, od 20 lat pełni posługę kapelana strażaków w powiecie płońskim. Pamiętano o tym podczas dorocznego spotkania opłatkowego strażaków w Warszawie, gdzie przyjął stosowny adres oraz podziękowania od st. bryg. Bogdana Łasicy, mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Fot._piotrowski.jpg

8 stycznia 2019 r. w parafii katedralnej św. Floriana w Warszawie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe mazowieckich strażaków. Spotkaniu przewodniczył ks. biskup Romuald Kamiński, biskup diecezji warszawsko-praskiej.

Uczestniczyli w nim również strażacy z diecezji płockiej, z Ochotniczych oraz Państwowych Straży Pożarnych, a towarzyszyli im trzej księża kapelani: ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, ks. kan. Tomasz Cymerman i ks. kan. dr Jan Piotrowski.

Podczas spotkania uczczono 20 lat pełnienia posługi kapelana w powiecie płońskim przez ks. Jana Piotrowskiego. Z tej okazji otrzymał on podziękowania i gratulacje od st. bryg. Bogdana Łasicy, mazowieckiego wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Antoniego Tarczyńskiego, prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.