Ksiądz prałat Kazimierz Ziółkowski Mławianinem Roku 2018

Ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie i dziekan dekanatu mławskiego zachodniego został Mławianinem Roku 2018. Ten zaszczytny tytuł od 20 lat przyznaje kapituła powoływana przez zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej osobom, które poprzez swoją działalność zasłużyły się dla społeczności miasta.

Ziolkowski.jpg

Ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski jest proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie od 2008 r. Natomiast od 2009 r. jest dziekanem dekanatu mławskiego, aktualnie mławskiego zachodniego. Kapituła konkursu na Mławianina Roku 2018 uznała, że za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz podejmowane inicjatywy, otrzyma on tytuł Mławianina Roku 2018. Do tego tytułu jego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Pontyfikat Jana Pawła II.

- Nie spodziewałem się otrzymania tego zaszczytnego tytułu, ale uważam, że wyróżnienie to jest efektem dobrej współpracy z moimi parafianami – parafia Matki Bożej Królowej Polski zajmuje jedną trzecią część miasta. Uważam, że jest to nagroda wspólna, dla wszystkich nas, i że bez dobrej współpracy by jej nie było – komentuje ks. Kazimierz Ziółkowski.

Wymienia także niektóre ważne dla miasta i parafii inicjatywy, w których czynnie uczestniczył, jak na przykład powołanie funduszu stypendialnego dla zdolnych uczniów, budowę studni na misjach w Afryce czy budowę pomnika św. Jana Pawła II. 

- Mława, w której mieszkam, jest bliskim mi miastem, a społeczność tego miasta jest dla mnie ważna. Trudno zmierzyć wymiar duchowy posługi kapłańskiej, ale można zobaczyć rzeczy, które zostały zrobione dla wiernych – konkluduje ksiądz prałat.

Tytuł Mławianina Roku 2018 ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski przyjmie oficjalnie 23 kwietnia, podczas obchodów Dnia Patrona Miasta Mławy św. Wojciecha.

Tytuł Mławianina Roku ma charakter prestiżowy i honorowy. Przyznawany jest od 1999 roku przez kapitułę, którą powołuje zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej na okres 4 lat. Laureat otrzymuje dyplom i statuetkę św. Wojciecha, a jego nazwisko zostaje wpisane do Księgi Mławian Roku.  Do tej pory tytuł ten otrzymali m.in. ks. kan. Henryk Lewandowski, ks. prał. Sławomir Malinowski, Mirosław Koźlakiewicz, ks. kan. Sławomir Kowalski, Henryk Antczak, Jan Golec, ks. kan. dr Ryszard Kamiński, Henryk Sławuta i Maria Świtoń.