Ksiądz profesor Wojciech Góralski przyjął medal „Zasłużony dla Płocka”

Ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Płocka w dniu 27 stycznia 2022 r. przyjął z rąk prezydenta miasta Andrzeja Nowakowskiego medal „Zasłużony dla Płocka”: - Jak mówi ewangelista, czynię to, co należy czynić – powiedział odznaczony kanonista. Medal „Zasłużony dla Płocka” jest przyznawany osobom, które w szczególny sposób związały swoje życie i pracę z miastem Płockiem.

594A3E08 7DC5 44B3 8EBC 114513DC78E8
Fot. Facebook/AndrzejNowakowski

Radni miasta Płocka uchwałę o przyznaniu ks. inf. prof. dr. hab. Wojciechowi Góralskiemu medalu „Zasłużony dla Płocka” przyjęli 30 grudnia 2021 r. (Uchwała nr 659/XXXVII/2021). Przyznano go za „wybitne osiągnięcia na polu naukowym oraz promocję Płocka poprzez prace naukowe i eksperckie”.

Podczas XXXVIII sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2022 r. życiorys naukowy księdza profesora przedstawił Artur Jaroszewski, przewodniczący Rady Miasta Płocka. Medal wręczył Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

Ks. Wojciech Góralski podziękował za okazane mu zaufanie: - Jak by powiedział ewangelista, czynię to, co należy czynić. Jestem dumny i wdzięczny za odznaczenie. Obiecuję nadal dbać o dobre imię Płocka i godnie Płock reprezentować - powiedział przyjmując odznaczenie. Podarował także przedstawicielom rady jedną ze swoich książek.

Laureat podczas sesji Rady Miasta przyjął też życzenia i kwiaty od przedstawicieli Kurii Diecezjalnej Płockiej.

***

Ks. Wojciech Marian Góralski (ur. 19 marca 1939 r. w Poznaniu) jest wybitnym polskim kanonistą, specjalistą prawa wyznaniowego i konkordatowego, profesorem nauk prawnych. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 sierpnia 1961 r. z rąk biskupa Tadeusza P. Zakrzewskiego – w 2021 r. ks. Wojciech Góralski obchodził 60-lecie kapłaństwa.  

Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Rzymie. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Kościele płockim (kanclerz Kurii Diecezjalnej, wykładowca w WSD, obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim). Był pracownikiem naukowym m.in. w KUL, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - gdzie nadal wykłada.  

Ks. Góralski między innymi współtworzył umowę konkordatową z Rzecząpospolitą Polską (1993), był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W 2004 r. otrzymał godność infułata i tytuł „Płocczanin Roku”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Opublikował ponad 1300 prac naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa kanonicznego małżeńskiego i rodzinnego, historii prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego (w tym 53 książkowe). Wypromował wielu doktorów i ponad 250 magistrów. Jest naukowcem o międzynarodowej renomie. Rozsławia Płock poprzez swój dorobek naukowy, dydaktyczny i praktyczny oraz posługę kapłańską, działa charytatywnie. Jest „luminarzem nauki polskiej, jakiego nie miał Płock w czasach współczesnych”.

Otrzymał wiele odznaczeń i medali, w tym Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, medal „Mater Verbi”, Złoty Medal za Długoletnią Służbę (UKSW), medal „Zasłużony dla Płocka” (2022).