Ksiądz ze swoją siostrą prowadzą kanał ewangelizacyjny „Podobni od zawsze”

„Podobni od zawsze” – to nazwa kanału YouTube, na którym rodzeństwo ks. Bogdan Kołodziejski, wikariusz parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku i jego siostra Monika Kołodziejska ewangelizują ludzi młodych: - Pokazujemy, że życie z Bogiem nie jest nudne – mówią Kołodziejscy. Przyznają, że nie znają drugiego takiego rodzeństwa, zajmującego się wspólnie ewangelizacją młodzieży w sieci.

Podobni od zawsze
plock.gosc.pl

Ks. Bogdan Kołodziejski ma 28 lat i niemal cztery lata kapłaństwa. Jego 25-letnia siostra Monika Kołodziejska jest absolwentką wydziału teatru tańca w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, wykonuje zawód artystyczny.

Postanowili w sieci podzielić się swoim świadectwem życia i wiary. Byli przez wiele lat w Ruchu Światło-Życie, uważają, że życie z Bogiem nie jest nudne, a wręcz przeciwnie – to życie pełne radości. Zastanawiali się, jak z tym przekazem dotrzeć do ludzi młodych i stwierdzili, że młode pokolenie przede wszystkim „żyje” w sieci. Uznali, że tak, jak kiedyś Jezus posyłał apostołów w świat, tak oni zostają posłani w świat Internetu.

Rodzeństwo założyło na YouTube kanał ewangelizacyjny pod nazwą „Podobni od zawsze”, co jest nawiązaniem do Księgi Rodzaju: oni są podobni do siebie, a człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże: - Chodzi o to, żeby to podobieństwo odkryć i w trochę żartobliwy zbliżyć ludzi do siebie - mówią brat i siostra.  

Kołodziejscy publikują filmiki ewangelizacyjne (10-20-minutowe) raz w tygodniu. Ich tematyka jest różnorodna, są to na przykład filmiki odnoszące się do Biblii,  konkurs „Jaka to melodia” z piosenkami religijnym, spotkanie z głuchoniemymi,  escape-room czy wspólne gotowanie. Były też wywiady, na przykład z rapującym ks. Jakubem Bartczakiem, z charyzmatykiem ks. Dominikiem Chmielewskim, z parą małżeńską. Rodzeństwo przyznaje, że odbiór filmików ich zaskoczył - mają około tysiąca odbiorców.  

Monika Kołodziejska stwierdza, że tematów im nie brakuje: - Na kanale dzielimy się tym, czym żyjemy na co dzień. Pokazujemy, że życie z Panem Bogiem jest czymś normalnym. Wychodzimy do świata z naszą codziennością, przedstawiamy naturalne sytuacje, dobrze się przy tym bawiąc, bo zwykłe życie nie jest oderwane od Boga. Ponieważ mieszkamy w różnych miejscach, kolejne filmiki powstają, gdy tylko mamy jakąś wolną chwilę. Nie znam drugiego takiego rodzeństwa, które tworzy coś podobnego – przyznaje Monika Kołodziejska.

Inicjatywie „Podobni do siebie” patronuje św. Stanisław Kostka, patron młodzieży, pochodzący z Rostkowa w diecezji płockiej: - Nie chcemy nikogo tłuk krzyżykiem po głowie. O Bogu mówimy między wierszami. Chcemy trafiać do tych osób, które nie szukają specjalnie w sieci treści religijnych, ale zawsze mogą tam na nie trafić. To nie jest duszpasterstwo internetowe, ale ewangelizacja internetowa. Wśród ludzi młodych są tacy, którzy tęsknią za Bogiem, za Kościołem. Potrzebują zobaczyć inne jego oblicze, radosne, wspólnotowe, pełne miłości do człowieka i my coś takiego im proponujemy - uważa ks. Bogdan Kołodziejski.

Kanał ewangelizacyjny „Podobni od zawsze” dostępny jest na YouTube, Facebooku, Instagramie i Tik Toku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę