Książka, która jest świadectwem

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem książkę „Moja droga do Boga i ludzi” księdza Ryszarda Kamińskiego, mojego o dwa lata młodszego kolegi seminaryjnego. Przeniosła mnie w lata formacji seminaryjnej, przypomniała z wdzięcznością i sentymentem naszych Moderatorów i Profesorów, pozwoliła powrócić do trudu dokonywanych wówczas życiowych wyborów.

Image1

Autor przywołuje codzienność swego życia kapłańskiego, z kolejnymi jego etapami: na stanowisku wikariusza, pracownika kurialnego, proboszcza. Kluczem do książki jest ujmujące, szczere wyznanie zamieszczone na okładce:

„Starałem się zrozumieć każdego człowieka, niezależnie od jego wieku i sytuacji życiowej. Nie byłem nachalny w głoszeniu Ewangelii i we wszelkim innym działaniu. Wiedziałem, że siłą, jakakolwiek by ona nie była, nie zdobywa się ludzi dla Pana Boga. Może byłem za spokojny, czasem za nudny. Z latami udało mi się poprawić swoje usposobienie, chociaż nie jestem z natury ofensywny. Konsekwencja, spokój, «myślenie do przodu» i spokojny optymizm starałem się przekazać innym”.

Wyznania Autora ujmują szczerością i prawością. Wielość przytoczonych nazwisk świadczy o jego trwałej pamięci o ludziach spotkanych w życiu i w pracy duszpasterskiej. Gorąco polecam lekturę autobiografii „Moja droga do Boga i ludzi” wszystkim moim współbraciom w kapłaństwie. Zachęcam zwłaszcza Seminarzystów do jej przestudiowania. Może ks. Ryszard Kamiński znajdzie naśladowców, którzy pójdą Jego przykładem i opowiedzą także o swej kapłańskiej drodze. Takich świadectw bardzo dziś potrzeba.

Ks. Mirosław Szatkowski