Księża pielgrzymowali do miejsca męczeństwa biskupów płockich

Zawsze w maju młodzież z diecezji płockiej wraz z księżmi pielgrzymuje pieszo z Żuromina do Działdowa - hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, w którym zginęli błogosławieni biskupi płoccy, męczennicy w II wojny światowej: abp. Antoni J. Nowowiejski i bp. Leon Wetmański. W tym roku mimo pandemii tradycji pątniczej nie przerwano: na pielgrzymi szlak 22 maja br. wyruszyło pięciu księży.

Od kilkunastu lat młodzież z diecezji płockiej pieszo pielgrzymuje z Żuromina do Działdowa, aby uczcić płockich biskupów – męczenników II winy światowej: bł. abp. Antoniego j. Nowowiejskiego oraz bł. bp. Leona Wetmańskiego, który pochodził z Żuromina. Arcybiskup został zamęczony przez Niemców prawdopodobnie 28 maja 1941 r., a biskup 10 października 1941 r. 

W tym roku tradycyjna pielgrzymka nie mogła się odbyć, ale nie zaniechano jej: pięciu księży z diecezji płockiej podjęło trud przejścia 33 km z Żuromina do Działdowa, aby oddać hołd męczennikom Kościoła płockiego. Byli to: ks. Piotr Gadomski – doktorant na UKSW w Warszawie, ks. kan. Janusz Nawrocki, proboszcz parafii św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, ks. Grzegorz Zakrzewski – pracownik wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej, ks. Paweł Sobiecki i ks. Sławomir Ambroziak - wikariusze parafii w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzięki nim pielgrzymka odbyła się po raz trzynasty.

W Działdowie do księży – pątników dołączył ks. prał. Kazimierz Kowalski, proboszcz parafii św. Antoniego w Żurominie oraz ks. kan. Marian Ofiara, kustosz Sanktuarium Męczenników Działdowskich w Działdowie (diecezja toruńska). Wspólnie koncelebrowali Mszę św. w miejscu wojennej kaźni duchowieństwa diecezji płockiej, prosząc biskupów męczenników o wstawiennictwo i pomoc w czasie trwającej pandemii.

- Nie przerwaliśmy pątniczej tradycji, żeby być znakiem duchowej łączności z tym wyjątkowym dla Kościoła płockiego miejscem. Poszliśmy do miejsca śmierci biskupów męczenników, aby oddać im cześć, aby wciąż przypominać o ich męczeństwie. Nie można porównywać obecnego okresu pandemii do czasów II wojny światowej, ale choć w ten sposób chcemy okazać wierność duchowemu dziedzictwu naszych Pasterzy. Rezygnując z tego, co jest obecnie niemożliwe do spełnienia, w jakimś sensie zostaliśmy wezwani do cichego męczeństwa – powiedział ks. Piotr Gadomski.


Pieszą pielgrzymkę młodzieży z Żuromina do Działdowa kilkanaście lat temu zainicjował ks. Janusz Nawrocki. Każdego roku pielgrzymka odbywa się w maju - prawdopodobnie 28 maja 1941 r. został zamęczony bł. abp Antoni J. Nowowiejski, biskup płocki w latach 1908-1933. Abp Nowowiejski stanął na czele 108 męczenników brunatnego totalitaryzmu (wśród nich jest również bp Leon Wetmański), beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 r. w Warszawie. 

Diecezja płocka była w czasie II wojny światowej jedyną w Polsce, która straciła swoich obu biskupów. Niemcy wymordowali także wtedy jedną trzecią duchowieństwa diecezjalnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę