List Biskupa Płockiego Piotra do papieża Franciszka

Mając na uwadze duże zainteresowanie, jakie wywołała ogłoszona dzisiaj przez Biskupa Płockiego decyzja, podajemy do wiadomości treść listu biskupa Piotra skierowanego do papieża Franciszka z datą 21 stycznia 2019 roku. Na którym widnieje podpis: concedo Franciscus 21-1-2019, czyli "wyrażam zgodę papież Franciszek". Zamieszczamy także tłumaczenie tego listu na język polski.

Pen-631321_640.jpg