Liturgia Wigilii Paschalnej w bazylice katedralnej płockiej

- W naszej codzienności bądźmy apostołami pokoju - współpracownikami Chrystusa w dziele pokoju, pielęgnujmy Boży pokój w sobie i wokół siebie – powiedział ks. biskupMirosław Milewski w czasie liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze w Płocku (16 kwietnia 2022 r.). Obrzędom przewodniczył ks. biskup Piotr Libera.

7F645279 C1F0 4998 9E74 D61E402980CA

Bp Mirosław Milewski powiedział, że Wigilia Paschalna - „matka wszystkich wigilii” - jest czuwaniem na cześć Boga, wspominaniem wszystkich cudów Bożych. Dzięki niej wiadomo, co kochający Bóg uczynił dla człowieka od początku historii zbawienia. Kulminacyjnym punktem jest zmartwychwstanie Chrystusa.

- Nasze serca cieszy zmartwychwstanie Jezusa, jednak tej radości towarzyszy jakiś cień, ponieważ przebiega ono w okolicznościach w tych czasach niespodziewanych i zatrważających. Za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie, trwa wojna, a wojna zawsze niesie za sobą śmierć, cierpienie i chaos. Nie chcemy, aby narody występowały przeciwko sobie, nie chcemy wojny, dlatego wytrwale wołamy do Boga, aby nastał pokój. Pokój jest naszym wielkim pragnieniem – zaakcentował biskup.

Przypomniał słowa proroka Izajasza, który zapowiedział nadejście Boga Mocnego - Księcia Pokoju (por. Iz 9,1.5-6): - To On i tylko On, Zmartwychwstały Pan jest Księciem Pokoju. W tych niespokojnych czasach, w tę Wielką Noc, przynosi nam ten właśnie dar – pokój. Uspokaja nasze wystraszone serca, usuwa niepokoje, miażdży lęki i pozwala spojrzeć na życie we właściwej perspektywie. Pokój Zmartwychwstałego Jezusa leczy nas z egoizmu, nienawiści, pychy, chęci panowania nad innymi. Czyni nasze życie sensownym, szczęśliwym i pełnym – podkreślił bp Milewski.

Wezwał również, aby w codzienności być apostołami pokoju - współpracownikami Chrystusa w dziele pokoju, pielęgnować Boży pokój w sobie i wokół siebie, uczciwym i szlachetnym życiem pomagać Jezusowi w budowie Królestwo Pokoju na ziemi: w rodzinach, w kapłańskich szeregach, w miejscach pracy, w środowiskach życia.

Wigilia Paschalna w katedrze odbyła się z udziałem duchowieństwa, wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego, sióstr zakonnych i płocczan. Tradycyjnie miała miejsce liturgia światła, pobłogosławiona została woda i odnowiono przyrzeczenia chrzcielne.

Wydarzenie było transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej, w eterze i na YouTube.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę