Liturgia Wigilii Paschalnej w katedrze płockiej

- Niech nie opanuje was zły duch - duch rozpaczy, niezgody i zmęczenia. W prosty, domowy sposób żyjcie nadzieją Zmartwychwstania – wezwał wiernych ks. biskup Piotr Libera podczas liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze płockiej (11 kwietnia br.). Diecezjanie łączyli się z nim we wspólnej modlitwie dzięki transmisji radiowej i internetowej, za pośrednictwem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

Wigilia-paschalna.jpg

Bp Piotr Libera przyznał, że dla wielu jest obecnie prawdziwie „wielka noc”: dla wierzących, którzy nie mogą uczestniczyć w celebracji Wigilii Paschalnej - najważniejszej w roku liturgicznym; dla ludzi zarażonych niebezpiecznym wirusem; dla rodzin opłakujących swoich zmarłych z tego powodu; dla lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy, którzy zagrożeni - niosą pomoc chorym; dla kapłanów - szafarzy sakramentów, którzy w tych godzinach patrzą na niemal puste ławki świątyń.

- Jak to wielka noc dla mnie, biskupa, gdy stoję tu stęskniony za ludźmi wiary Kościoła płockiego, którzy przychodzili całymi rodzinami do katedry na Wzgórzu Tumskim, by dojrzeć w monumentalnych Drzwiach Płockich blask nowo rozpalonego paschału, by z ust diakona usłyszeć wzruszające Orędzie Wielkanocne, by poczuć krople nowo poświęconej wody chrzcielnej na twarzach, by wsłuchiwać się w radosne Alleluja – głosił hierarcha.

Jego zdaniem, to też „wielka noc” dla płockiej katedry, które podobne chwile przeżyła tylko podczas okupacji, gdy stała zniszczona, zbombardowana i zamknięta na cztery spusty. Z jej pradawnych murów ponownie słychać wołanie: „Tęsknimy za Wami!”.

Bp Libera zaakcentował jednak, że choć jest to „wielka noc”, to nie znaczy, że Wielkanoc została odwołana, a Chrystus nie zmartwychwstał. Mimo tej niechcianej pustki, mimo niezawinionej nieobecności - Chrystus zmartwychwstał. Bo Zmartwychwstały nie zostawił ludzi tylko dlatego, że nie wolno jest im wyjść z domu.

Biskup polecił też, aby w Świętą Noc Zmartwychwstania Pańskiego Kościół płocki był „Kościołem domowym”: pomodlił się nad pokarmami, by choć w ten sposób stały się one „święconką”; uczynił rachunek sumienia i wyraził akt żalu doskonałego, aby przysposobić swoje serca do przeżycia Komunii duchowej; za pośrednictwem mediów uczestniczył w „Święcie wszystkich świąt chrześcijańskich, w Uroczystości wszystkich uroczystości”.

Pasterz Kościoła płockiego poprosił także, aby nazajutrz rano wierni pozdrowili się wzajemnie słowami: „Chrystus zmartwychwstał!” - „Prawdziwie zmartwychwstał!”, a potem zasiedli do wielkanocnego śniadania, które świętowane jest na pamiątkę śniadania Zmartwychwstałego Pana z uczniami nad brzegiem Jeziora Galilejskiego.

Bp Piotr Libera przewodniczył skróconym obrzędom Triduum Paschalnego, bez zapalania ogniska przed liturgią i bez poświęcenia wody. W czasie modlitwy powszechnej modlono się m.in. w intencji osób doświadczających pandemii. Liturgię koncelebrował biskup pomocniczy Mirosław Milewski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę