Międzyreligijna modlitwa za obrońców Płocka 1920 roku

Modlitwa międzyreligijna za obrońców Płocka sprzed 100 lat, poległych w czasie obrony miasta w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, odbyła się 18 sierpnia be. na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Norbertańskiej w Płocku. Poprowadzili ją ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej i kapelan płockich kombatantów oraz muzułmański imam Zbigniew Żuk.

Obrona-plocka-ekumenia.jpg

W 100. rocznicę najbardziej gwałtownych walk o Płock w czasie wojny polsko-bolszewickiej, które miały miejsce w dniach 18-19 sierpnia 1920 roku, na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Norbertańskiej w Płocku modlono się za poległych, Na cmentarzu tym zostało pochowanych jest 170 żołnierzy, z roku 1920 oraz I i II wojny światowej.

Uczestnicy rocznicowego spotkania wysłuchali hymnu narodowego i apelu pamięci. Złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach żołnierzy. Prezydent miasta Andrzej Nowakowski powiedział, że płocczanie zawsze będą pamiętać o bohaterstwie przodków, z których są dumni, ponieważ nie wahali się oddać życia za wolność Ojczyzny. W ten sposób napisali oni „jedną z najpiękniejszych kart historii Polski”. Na wiwat strzelały Płocka Drużyna Kusznicza i Płockie Bractwo Kurkowe.

Płock. Uroczystości na cmentarzu garnizonowym [fotorelacja Gość Płocki]

foto: Agnieszka Małecka/Gość Płocki

Modlitwę za wszystkich poległych żołnierzy i płocczan w obronie Ojczyzny i odmówił ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta i kapelan płockich kombatantów. Duszpasterz poprowadził modlitwy „Ojcze nasz” i „Wieczny odpoczynek”. Natomiast muzułmański imam Zbigniew Żuk odczytał pierwszą surę Koranu.

Tego samego dnia z przystani nad Wisłą ruszył rejs po rzece, upamiętniający marynarzy Flotylli Wiślanej, biorącej udział w obronie Płocka. W Wiśle utonął wtedy broniący miasta statek „Stefan Batory”, zniszczony przez bolszewików. Podczas rejsu również modlono się za bohaterskich obrońców strategicznego miasta. Ku pamięci marynarzy na rzekę rzucono wiązankę kwiatów. W rejsie uczestniczyło kilka jednostek pływających.

W płockich uroczystościach uczestniczył m.in. płk. Jerome Mallard, attache wojskowy ambasady Francji w Polsce i rodzina Jana Myślisza, marynarza Flotylli Wiślanej. Obecni byli harcerze, samorządowcy, parlamentarzyści oraz poczty sztandarowe.