Młodzież z diecezji płockiej uczestniczyła w Oazie Ewangelizacyjnej w górach

Grupa młodzieży z diecezji płockiej wzięła udział w Oazie Ewangelizacyjnej, jaką zorganizowano w Małym Cichym w Tatrach: - Oaza Ewangelizacyjna przygotowuje do czynnego udziału w tradycyjnej Oazie, czyli Ruchu Światło-Życie. między innymi pomaga w tworzeniu relacji, co jest bardzo ważne po pandemii – powiedział ks. dr Grzegorz Zakrzewski, jeden z prowadzących Oazę Ewangelizacyjną.     

Oaza Ferie

Oaza Ewangelizacyjna, zgodnie ze swoją ideą, przygotowuje młodzież do udziału w I stopniu Oazy Nowego Życia. 35-osobowa grupa młodzieży z diecezji płockiej (w wieku 13-18 lat) postanowiła wziąć w niej udział w czasie ferii szkolnych. Byli m.in. z Bielska, Krzynowłogi Małej, Płocka, Miszewa Murowanego. 

Razem z księżmi i świeckimi animatorami przez pięć dni młodzi ludzie uczestniczyli w formacji. Każdego dnia omawiano inny temat, były to spotkania z: Samarytanką, Nikodemem, człowiekiem chromym, dobrym pasterzem i jawnogrzesznicą.

Każdego dnia młodzi wspólnie modlili się jutrznią, uczestniczyli w Mszy św., słuchali tematycznej konferencji i rozmawiali w grupkach dzielenia. W programie był też dzień pokutny, z konferencją przygotowującą do spowiedzi, adoracją Najświętszego Sakramentu, dający szansę pojednania się z Bogiem podczas dłuższej spowiedzi, bez presji czasu czy kratek konfesjonału. W wolnym czasie była możliwość jazdy na nartach, spacerów w górach, kuligu czy zwiedzania Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Ks. dr Grzegorz Zakrzewski, jeden z księży, którzy prowadzili spotkania, przekazał, że Oaza Ewangelizacyjna pozwoliła doświadczyć, czym jest Oaza, aby potem do niej wstąpić: - Oaza odnawia się przez nową formułę, jaką są właśnie Oazy Ewangelizacyjne. One dają przestrzeń do budowania relacji, do uczenia się relacji. Jest to szczególnie ważne po czasie pandemii, gdyż młodzież była wówczas pozbawiona tego wymiaru. Ważne są relacje z ludźmi, aby móc mieć dobrą relację z Bogiem - podkreślił dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Zwrócił też uwagę, że uczestnicy Oazy Ewangelizacyjnej chętnie wrzucali pytania do tzw. skrzynki pytań. Pytania były różne, na przykład jak wierzyć w Boga, kiedy cierpią niewinni, jak radzić sobie z chorobą, dlaczego na świecie jest zło czy też ile lat trwa nauka w seminarium duchownym.

Jednym z animatorów Oazy Ewangelizacyjnej był 19-letni Marcin Lewandowski z parafii św. Józefa w Płocku, członek Ruchu Światło-Życie od 7 lat: - Podczas Oazy Ewangelizacyjnej prowadziłem grupki dzielenia, towarzyszyłem młodzieży, dawałem świadectwo własnego życia. Obserwowałem, jak ci młodzi ludzie otwierali się, jak wzajemnie się poznawali. Myślę, że najmocniej przeżyli dzień pokutny oraz „spotkania” z Samarytanką i jawnogrzesznicą. W tych postaciach odnaleźli siebie i zobaczyli miłosierdzie Boże – uważał animator.

Wyraził przekonanie, że młodzi z Oazy Ewangelizacyjnej będą się dalej formować. Wielu z nich już uczestniczy w różnych spotkaniach w swoich parafiach. Przed nimi są też „najcięższe chwile”, gdy pójdą do szkół średnich i tam przyznają do wiary, konfrontując się z rówieśnikami: - Oaza im w tym pomoże – uważał Marcin Lewandowski.

Organizatorem Oazy Ewangelizacyjnej dla młodzieży z diecezji płockiej był ks. Piotr Gadomski, diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie, proboszcz parafii pw. św. Anny w Miszewie Murowanym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę