Modlitwa dla młodzieży w duchu Taizé w płockiej „Studni”

Na noworoczną modlitwę w duchu Taizé zaprasza Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” w Płocku: - Warto rozpocząć Nowy Rok modlitwą w duchu Taizé, duchu prostoty: refleksją, modlitwą w ciszy, śpiewem kanonów - zachęca ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Taize
foto: @taize/facebook

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” w Płocku zaprasza ludzi młodych wraz z duszpasterzami na modlitwę w duchu Taizé 1 stycznia 2022 roku o godzinie 19:30 w kaplicy Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Studnia” przy ul. Górnej 1 A w Płocku.

- Jest to inicjatywa skierowana do ludzi młodych. Po sylwestrowej nocy warto rozpocząć Nowy Rok modlitwą. Będziemy modlić się w duchu Taizé, w duchu prostoty. Sięgniemy do skarbca Kościoła, aby pokazać różnorodność form i sposobów modlitwy, w których wyraża się ta kluczowa w życiu chrześcijanina relacja. Będziemy szukać Boga w ciszy, osobistej refleksji, śpiewie kanonów Taizé - zapowiada ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Ponieważ 1 stycznia jest też Światowym Dniem Modlitw o Pokój, młodzież będzie też modlić się o pokój: w sercach, w kraju i na świecie.

Taizé to międzynarodowa wspólnota ekumeniczna, założona w 1940 we Francji przez brata Rogera. Charakterystycznym elementem wspólnej modlitwy w Taizé jest śpiew oparty na prostych melodiach i fragmentach Pisma św. W tym roku Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez tę ekumeniczną wspólnotę, jest przeprowadzone w dwóch etapach. W dniach 28 grudnia - 1 stycznia wydarzenie, gromadzące od 1978 roku młodych katolików ze wszystkich stron Starego Kontynentu, odbywa się on-line. Potem młodzi spotkają się na miejscu w Turynie w lipcu 2022 roku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę