Modlitwa o zjednoczenie chrześcijan w cerkwi prawosławnej

- Do autentycznej wspólnoty doprowadzi nas przezwyciężenie obojętności - powiedział 23 stycznia 2020 r. ks. dr Jarosław Kwiatkowski, moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego, podczas Wieczerni – Nieszporów Prawosławnych w cerkwi przy ul. Kościuszki 18 w Płocku. Gospodarzem ekumenicznej uroczystości był ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Płocku.

Tmojch-2020.jpg

W kazaniu ks. Jarosław Kwiatkowski powiedział, że „jedność modlitwy rodzi się w jedności w zasłuchaniu w to samo słowo Boże”. Jest ono źródłem dla serca pragnącego Boga. Dzięki temu Słowu można odkryć, że ludzkie serce w naturalny sposób jest otwarte i życzliwe dla drugiego – „ludzkie serce jest sercem gościnnym”.

Zaznaczył, że tego dnia wędrówka drogami ekumenii przyprowadziła chrześcijan pod gościnny dach świątyni Kościoła prawosławnego, wiernie strzegącego tradycji apostolskiej, Kościoła świętych mnichów i odważnych pasterzy.

- My: rozbitkowie grzechów pychy naszych ojców i własnej, wyrzuceni na brzeg spokojnej Ziemi Boga, możemy tu doświadczać prawdy o tym, że tylko przełamanie wzajemnych uprzedzeń, przezwyciężenie strachu przed Innym, a może najbardziej przezwyciężenie obojętności, prowadzi nas do autentycznej wspólnoty. Każdy z nas u siebie w domu może być „maltańczykiem” – człowiekiem w imię Boga podejmującym gościnnie brata, przyjmującym drugiego w jego biedzie – powiedział duchowny.

Taki „maltański gest” 20 lat temu wykonały Kościoły skupione w Polskiej Radzie Ekumenicznej, podpisując Deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu. Ci, którzy negocjowali jej treść, dobrze wiedzieli, ile trzeba było przy okazji przełamać wzajemnych uprzedzeń. W tym geście objawiło się pragnienie realnej jedności podzielonych uczniów Jezusa. Oni „przestali się odpędzać, a zaczęli rozpoznawać w sobie nie rozdzielonych wrogów, lecz rozłączonych braci”.

Ks. Kwiatkowski zaapelował też, aby chrześcijanie mieli odwagę być dla siebie gościnni, to znaczy być naprawdę bliźnimi, braćmi i siostrami, dziećmi jednego Boga; aby nie zwyciężyły uprzedzenia, strach, obojętność, leczy by „zwyciężyła miłość pod imieniem życzliwej troski o człowieka w potrzebie”.

Nieszpory w cerkwi prawosławnej były jednym z wydarzeń płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przewodniczył im ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Płocku. Uczestniczyli m.in. przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich, Klubu Inteligencji Katolickiej, klerycy. Spotkaniu towarzyszył Ekumeniczny Koncert Kolęd.