Modlitwa w zjednoczenie chrześcijan w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

- „Jezu ufam Tobie” to najmądrzejsze słowa świata - powiedział 22 stycznia br. ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, oficjał Sądu Biskupiego, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Wierni różnych Kościołów: katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i mariawickiego modlili się w nim o zjednoczenie chrześcijan w kolejnym dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ekumenia_sanktuarium.jpg

Chrześcijanie różnych wyznań modlili się w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – miejscu związanym ze św. s. Faustyną Kowalską, która w tym miejscu 22 lutego 1931 roku miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”.

- Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym szerzy się wykluczenie, wykorzystywanie i niesprawiedliwość. Pogłębia się przepaść między bogatymi a ubogimi. Sukcesy ekonomiczne stają się decydującym czynnikiem w relacjach między ludźmi, narodami i wspólnotami. To często wywołuje napięcia i konflikty. Trudno cieszyć się pokojem, jeśli brak sprawiedliwości – zauważył ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, oficjał Sądu Biskupiego w Płocku, który przewodniczył ekumenicznej Mszy św.

Stwierdził, że jeżeli oczekuje się od Boga upomnienia o sprawiedliwość wobec każdego człowieka, należy przyjąć także sprawiedliwy wyrok za własne, niejednokrotnie grzeszne życie. Żaden człowiek nie da sobie sam rady z własnym grzechem. Bóg wskazuje mu drogę  ucieczki przed potępieniem wiecznym do pewnego miejsca schronienia, którym jest Miłosierdzie Boże.

- Bóg kocha nas i przebacza zawsze, gdy go o to prosimy, bo prawdziwa miłość nie karze, lecz przebacza. Sprawiedliwość zaś nie zna litości,  jest taka, na jaką sobie zasługuje każdy z nas, a więc zawsze jest prawdziwa w stosunku do tego, co uczyniliśmy – powiedział kanonista. 

Podkreślił rolę kultu Miłosierdzia Bożego, ofiarowanego przez św. s. Faustynę Kowalską. Uznał, że miłosierdzie nie stoi w sprzeczności ze sprawiedliwością, lecz się z nią uzupełnia.

- Zaufaj Bogu. Powiedz „Jezu ufam Tobie”. To są najmądrzejsze słowa świata. A jeśli już zaufałeś, to módl się o wytrwałość, o umocnienie w swoim wyborze, o trwanie przy Jezusie. I głoś tę prawdę innym, mów o niej, módl się za ludzi, módl się za świat, by poznał Boga. Boga bogatego w miłosierdzie – apelował kaznodzieja.

Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o zjednoczenie chrześcijan była jednym z wydarzeń płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.