Modlitwa z mieszkańcami ZOL w Kolczynie

- Im bardziej potrafimy kochać Boga, tym bardziej potrafimy kochać ludzi. Tego uczy nas brat Albert Chmielowski – powiedział biskup Szymon Stułkowski w Kolczynie, podczas Mszy św. z podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Palium”. Potem jego pensjonariusze przeszli w tradycyjnej pielgrzymce do swojego domu.

W Mszy św. w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Kolczynie (parafia Gozdowo) wzięli udział pensjonariusze ZOL, ich rodziny oraz pracownicy domu. Mszy św. przewodniczył bp Szymon Stułkowski.

Przybliżył wiernym postać św. Brata Alberta, czyli Alberta Chmielowskiego (1845-1916). Wywodził się on ze szlacheckiej rodziny, zdobył dobre wykształcenie, uczestniczył w Powstaniu Styczniowym, trafił do więzienia w cesarstwie austro-węgierskim, był malarzem artystą.

Jest autorem obrazu „Ecce Homo” – „Oto Człowiek”, przedstawiającego Pana Jezusa w chwili męki, z koroną cierniową na głowie, ze sznurem na szyi, z trzciną w ręce. Szaty i sznur układają się na nim w kształt serca. Ten obraz wiele mówi o życiu duchowym przyszłego świętego, który przedstawił na nim cierpienie Jezusa, „pokazał, co odkrył w swoim życiu, do czego pielgrzymował”.

W pewnym momencie w życiu Chmielowskiego doszło do kryzysu i przełomu: zafascynował się ludźmi ubogimi, zamieszkał z nimi, „odkrył w nich Jezusa”. Uważał, że należy im się wsparcie od ludzi bogatych. Miał odwagę zbierać pieniądze dla ubogich na przykład w restauracjach, za co zresztą wyśmiewano go. Jednak pociągnął za sobą innych: założył zgromadzenia zakonne braci i sióstr albertynów, posługujące najuboższym. Postacią Brata Alberta zafascynował się ks. Karol Wojtyła, autor sztuki „Brat naszego Boga”.

- Brata Albert mówił: „Bądź dobry jak chleb”. Każdy może się nim nakarmić. To piękna wizja dla każdego z nas. To czynicie w waszym domu, w waszej wspólnocie. Pan Jezus jest dobry jak chleb. Możemy Go spożywać lub mieć duchowe pragnienie spotkania z Nim – zaznaczył bp Stułkowski.

Zaakcentował, że najważniejszą rzeczą jaką Bóg zostawia, to miłowanie Boga i człowieka, zwłaszcza słabego, cierpiącego: - Im bardziej potrafimy kochać Boga, tym bardziej potrafimy kochać ludzi. Tego uczy nas Brat Albert - konkludował Pasterz Kościoła płockiego.

Po Mszy św. jej uczestnicy w pielgrzymce przeszli do miejsca swojego pobytu, czyli Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Palium” w Kolczynie.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kolczynie (na terenie parafii Gozdowo) funkcjonuje od 2016 roku. Mogą w nim przebywać 62 osoby, są to pacjenci NFZ i komercyjni. Ośrodek otoczony jest atrakcyjnymi terenami zieleni. Prowadzi go Palium Sp. z o.o., prezesem jest Agnieszka Obermeyer.