Modlitwa za chorych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

W przeddzień XXX. Światowego Dnia Chorych 10 lutego br. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marcina Kacprzaka w Płocku modlono się w intencji chorych: - Niech wasze wymagające powołanie, doświadczone szczególnie w kryzysie pandemii Covid-19, niesie chorym pocieszenie i ufność – zwrócił się do personelu medycznego w szpitalnej kaplicy pw. św. Ojca Pio ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych.

Szpital na Winiarach
Rdc.pl

Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski przewodniczył Mszy św. w intencji chorych w kaplicy pw. św. Ojca Pio w płockim szpitalu. Zaznaczył, że w XXX. Światowym Dniu Chorego, w okresie pandemii, trwa modlitwa przez wstawiennictwo Maryi, która 11 lutego 1858 roku objawiła się we francuskim Lourdes młodej, prostej dziewczynie o imieniu Bernadeta.

- W Maryi i we wspólnocie uczniów Pana, czyli w Kościele znajdziemy „oddech”, pociechę, zostanie nam przywrócona radość, harmonia, szczęście i poczucie sensu wszystkiego, nawet tego co trudne i po ludzku bez światła nadziei na rozwiązanie – obiecał duchowny.

Zaznaczył, że 11 lutego w diecezji rozpocznie się peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki i edukatorki, zwanej „Damą Miłosierdzia” – trafią one do wszystkich szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej i innych ośrodków leczniczych w diecezji. Duchowe spotkanie z tą błogosławioną odbędzie się też w płockim szpitalu na Winiarach. Hanna Chrzanowska to błogosławiona, która umiała pochylać się nad chorymi i ubogimi, opuszczonymi i wygnanymi osobami z marginesu, pozostawionymi bez pomocy i wsparcia.

Ks. Piotr Grzywaczewski modlił się, aby Bóg wynagrodził pracownikom medycznym trud, pracę, poświęcenie, zaangażowanie i ofiarną, ukrytą przed światem a widzianą tylko przez Boga posługę w leczeniu i pielęgnacji człowieka, który przechodzi w swym życiu „ciemną dolinę” cierpienia i choroby. Medycy przedłużają misję Jezusa Lekarza, który jako posłany przez Boga Ojca Syn Człowieczy z determinacją przywracał utraconą i zachwianą rajską harmonię człowieka - stworzenia powołanego do pełni życia w radości i zdrowiu.

Kaznodzieja odwołał się do Orędzia papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Chorego: „Wasze ręce, dotykające cierpiącego ciała Chrystusa, mogą być znakiem miłosiernych rąk Ojca”. Życzy medykom, aby ich szlachetna misja wobec chorych dawała im satysfakcję i radość, a ich ręce stały się „znakiem miłosiernych rąk Boga Ojca”. Niech ich wymagające powołanie, doświadczone szczególnie w kryzysie pandemii Covid-19, niesie chorym pocieszenie i ufność.

W czasie Mszy św. ks. Piotr Grzywaczewski pobłogosławił obraz bł. Hanny Chrzanowskiej. Razem z obrazami św. Ojca Pio i św. Jana Pawła II, które znajdują się już w szpitalnej kaplicy, powstał tryptyk patronów tej kaplicy. W kaplicy znajdują się też relikwie tych osób.

W Mszy św. uczestniczył personel medyczny i administracyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku. Dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski wraz z Jolantą Górecką, zastępcą ds. pielęgniarstwa, podziękowali za wspólną modlitwę w szpitalu na Winiarach. Dyrektor stwierdził, że szpitalna kaplica, to „dwudziesty trzeci oddział szpitala”. Zaznaczył, że oprócz miejscowych pacjentów modlitwy potrzebują także osoby, które przebywają w tymczasowym szpitalu covidowym w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę