Msza Krzyżma w bazylice katedralnej w Płocku

W bazylice katedralnej w Płocku tradycyjnie rano w Wielki Czwartek (14 kwietnia 2022 r.) sprawowana była Msza Krzyżma. Przewodniczył jej ks. biskup Roman Marcinkowski, biskup senior, który w homilii podkreślił, że w kapłańskie życie wpisuje się cierpienie i ofiara. Podczas Mszy św. obecni w katedrze księża odnowili przyrzeczenia kapłańskie.  

Krzyżmo 2022
plock.gosc.pl

Mszy Krzyżma w bazylice katedralnej przewodniczył biskup senior Roman Marcinkowski, koncelebrowali ją biskup płocki Piotr Libera i biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Do koncelebry zaproszeni też zostali wszyscy księża diecezjalni, tym samym wrócono do tradycji sprzed pandemii.

Bp Marcinkowski w homilii zaznaczył, że kapłani mają powody do wdzięczności, bowiem w Wielki Czwartek uczestniczą sakramentalnie w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Odwołał się też do zapisków więziennych bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Zwrócił uwagę, że Prymas Polski był niezłomny, mimo prześladowań i odosobnienia.

Kaznodzieja zaakcentował, że kard. Wyszyński nie załamał się nawet wtedy, gdy krytykowali go współbracia. Przyjmował wszystko z pokorą, ofiarując w różnych intencjach i mając świadomość, że tym samym uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa.

Podkreślił, że kapłani muszą przyjmować cierpienia i trudne doświadczenia w kontekście ofiary, która wpisuje się w kapłańskie życie. Ponadto odwołał się do Listu Episkopatu do kapłanów na Wielki Czwartek, w którym zawarte było podziękowanie dla księży za codzienne, wierne posługiwanie i modlitwę.    

Podczas Mszy św. bp Marcinkowski poświęcił oleje, używane przy sprawowaniu sakramentów: chrztu, bierzmowania, święceń i namaszczenia chorych. Natomiast bp Piotr Libera poprowadził odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

Mszę Krzyżma muzycznie uświetniła Canzona Brass Quintet (nawiązuje do tradycji płockiej kapeli katedralnej, działającej nieprzerwanie w latach 1642-1900).  

Po Mszy Krzyżma prezbiterium Kościoła płockiego spotkało się na agapie w Opactwie Pobenedyktyńskim. Tradycyjne życzenia przed świętami wielkanocnymi biskupom złożył ks. kan. Jacek Daszkowski, dziekan dekanatu Przasnysz. Przypomniał jubileusze pasterzy: 37. rocznicę sakry biskupiej i 80. rocznicę urodzin bp. Romana Marcinkowskiego, 25. rocznicę sakry biskupiej bp. Piotra Libery i zbliżającą się 25. rocznicę święceń kapłańskich bp. Mirosława Milewskiego.  

W opactwie ogłoszono także nominacje kanonickie:  ks. prał. dr hab. Waldemar Jan Turek, pracownik Sekretariatu Stanu w Watykanie został odznaczony godnością kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku; ks. mgr Paweł Rokicki, pracownik Nuncjatury Apostolskiej w Polsce - został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku; ks. kan. dr hab. Tomasz Białobrzeski, oficjał Sądu Biskupiego Płockiego i profesor UKSW w Warszawie - został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Płockiej; ks. kan. Andrzej Redmer, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim - został odznaczonygodnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej

Ponadto siedemnastu księży odznaczonych zostało tytułem kanonika, wśród nich między innymi ks. dr Jarosław Stanisław Kwiatkowski, pracownik Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej, biblista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku oraz ks. Andrzej Pieńdyk, prorektor tej uczelni.

Msza Krzyżma transmitowana była przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej, także na kanale YouTube rozgłośni. W KRDP odbędą się również transmisje (w eterze i Internecie) wszystkich liturgii Triduum Paschalnego z bazyliki katedralnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę