Msza św. w intencji zmarłych ludzi „płockiej ekumenii”

W kościele parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku sprawowano Mszę św. za zmarłych ludzi „płockiej ekumenii” (24 stycznia br.). Przewodniczył jej ks. prof. Henryk Seweryniak. Przypomniał postać ks. prof. Konrada Marii Pawła Rudnickiego, wybitnego astronoma i duchownego mariawickiego, którego dziesiąta rocznica śmierci przypada w tym roku. Msza w kościele Janowym odbyła się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Zmarli Ludzie Płockiej Ekumeni 2023
plock.gosc.pl

W płockiej parafii zebrały się osoby, które od lat aktywnie działają na rzecz ekumenizmu, noszą go w swoich sercach, w różny sposób wspierają dzieło jedności, duchowni i świeccy płockich Kościołów chrześcijańskich. Mszy św. przewodniczył ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, były wieloletni referent ds. ekumenizmu w diecezji płockiej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i Akademii Mazowieckiej w Płocku. 

Kaznodzieja przypomniał sylwetkę ks. prof. Konrada Marii Pawła Rudnickiego (1926-2013), duchownego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, który zmarł 10 lat temu. Jednocześnie w 2023 roku przypada 25. rocznica rozpoczęcia prac Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego miedzy Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów (1992). Ksiądz Rudnicki był jej ważnym członkiem (jednym z trzech przedstawicieli mariawitów).

- Ks. Rudnicki pochodził z rodziny ateistycznej, jego matka Maria Rudnicka była związana z Józefem Piłsudskim i Polską Partią Socjalistyczną, a ojciec Lucjan Rudnicki był komunistycznym pisarzem. Ks. Rudnicki uważał, że w ateistycznym domu uczył się również chrześcijaństwa, ponieważ zabiegano w nim o sprawiedliwość społeczną. Po latach wraz z matką został włączony do grona Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, został też honorowym obywatelem państwa Izrael. Chrystus sam zapukał do ich domu, ale najpierw do serca Konrada. Stało to się 25 stycznia, w święto nawrócenia św. Pawła - zaznaczył płocki teolog.

Podkreślił, że Konrad Rudnicki szukał Kościoła, który mógłby stać się jego Kościołem. Przekonujący wydał mu się Kościół Starokatolicki Mariawitów, ponieważ nie była zbierana w nim taca, ponadto uwierzył w objawienia Mateczki Kozłowskiej. W 1959 roku przyjął święcenia kapłańskie. Łączył pracę zawodową – był astronomem - z posługą duszpasterską. Od 1945 roku studiował, a potem pracował naukowo na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie został szefem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Profesor Rudnicki między innymi odkrył nową kometę - „C – 1966 T1 (Rudnicki)”. Lubił wspominać, że gdy w latach 80. pracował w obserwatorium astronomicznym w Watykanie, został zaproszony przez papieża Jana Pawła II, aby odprawić mariawicką Mszę św. w kaplicy w Castel Gandolfo. W Komisji Mieszanej przygotował jeden z dwóch opublikowanych dokumentów, poświęconych tzw. objawieniom Marii Franciszki Kozłowskiej.

- Nasze dyskusje w komisji były czasem trudne, ale to to było otwarcie czegoś, co przyniesie owoce. Teresa Rudnicka, żona Konrada Rudnickiego, po jego śmierci poprosiła mnie, abym w święto nawrócenia św. Pawła odprawił za niego Mszę św. Czynię to do dziś – zaakcentował ks. prof. Henryk Seweryniak.      

W homilii zaznaczył też, że „prawdziwym człowiekiem ekumenizmu” był zmarły niedawno papież senior Benedykt XVI.

Msza św. za zmarłych „ludzi ekumenii” jest stałym punktem programu płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Płock jest prawdopodobnie jedynym miastem w Polsce, w którym takie Msze św. są sprawowane w tygodniu ekumenicznym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę