Msza św. z harcerzami z okazji ich jubileuszu

W Płocku odbyły się 30. Dni Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego. Mszy św. na zakończenie zlotu jubileuszowego 18 września br. przewodniczył ks. biskup Piotr Libera: - Możemy wspólnie dać młodym sercom bezcenne doświadczenie odwagi do ruszenia w drogę w nieznane, aby poznać świat, poznać ludzi i przez to - doświadczyć Boga – podkreślił hierarcha w katedrze płockiej.

Czuwaj1
foto: Agnieszka Małecka/Gość Płocki

Bp Piotr Libera przypomniał, że 30. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP zbiegły się z uroczystością św. Stanisława Kostki, patrona Polski, dzieci i młodzieży. Na miejsce ich przeżywania wybrano Płock - stolicę mazowieckiej Diecezji, rodzinną diecezję „młodego zdobywcy świętości”.

- Czuwaj, bo do większej miłości, do poznania prawdy, bo do świętości zostałeś stworzony. Ani harcerskich sprawności i stopni, ani postępów na drodze bożej i ludzkiej mądrości nie doświadczy serce ospałe; serce, któremu wystarczy bylejakość i powierzchowność. Tylko serce czuwające pozwoli się pociągnąć i pójdzie naprzód za prawdą, dobrem i pięknem – zwrócił się do harcerzy biskup senior.

Zaznaczył, że założyciele skautowego ruchu, Robert Baden Powell w Wielkiej Brytanii, Andrzej Małkowski w Polsce, łączyli ze sobą formację umysłu, ducha i serca. W dawne prawo harcerskie wpisano prawdę o tym, że harcerz służy Bogu i Ojczyźnie.

Biskup zastanawiał się, czy upadek harcerskiego ducha nie zaczął się właśnie wtedy, kiedy Boga próbowano wyrzucić za drzwi harcówek, kiedy zabraniano zuchom i druhom na letnich obozach uczestnictwa w niedzielnych Mszach.

Stwierdził też, że żywym przykładem mądrości, doskonałości osiągniętej w młodym wieku jest św. Stanisław Kostka z Rostkowa w diecezji płockiej. Potrafił on przeciwstawić się ojcu, ponieważ wiedział, że to Bóg wybrał dla niego drogę. Młody Kostka był „Bożym Skautem, niestrudzonym wędrowcem, zdobywcą sprawności męstwa, roztropności, umiarkowania”. Osiągnął cel, wstąpił do zakon jezuitów, umarł mając zaledwie 18 lat z poczuciem, że wypełnił wolę Ojca Niebieskiego.

Kaznodzieja poprosił harcerzy o właśnie taką „kostkową” odwagę: - Możemy razem pokazać młodym horyzont sięgający dalej niż internetowe okienka, niż fejsbukowe lajki i inne rodzaje wirtualnych substytutów szczęścia. Możemy wspólnie dać bezcenne doświadczenie piękna przyrody ojczystej, męstwa w zwyciężaniu słabości, odwagi do ruszenia w drogę w nieznane, aby poznać świat, poznać ludzi i przez to - doświadczyć Boga – podkreślił w homilii.

W Mszy św. uczestniczyli harcerze i instruktorzy Chorągwi Mazowieckiej ZHP, którzy przyjechali do Płocka na 30. Dni Chorągwi ZHP. Przygotowali oni uroczystą oprawę Mszy. Obecny był też ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku.

W programie trzydniowego zlotu była między innymi gala „Instruktorzy godni naśladowania”, zwiedzanie zabytków Płocka, przejście szlakiem obrońców miasta z roku 1920, koncerty, harcerskie ognisko oraz apel pod pomnikiem Władysława Broniewskiego – patrona Chorągwi. Warto przypomnieć, że to na Mazowszu 110 lat temu powstał pierwszy zastęp skautowy.

Fotorelacja Gość Płocki
foto: Agnieszka Małecka/Gość Płocki

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę