Msza św. z okazji 85-lecia szkoły w Janowcu Kościelnym

„Nigdy dobrowolnie nie wyrzekajcie się najważniejszych wartości” – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 23 października br. do społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. Poświęcił także nowy sztandar szkoły.

Janowiec_szkola.jpg

Bp Mirosław Milewski w czasie Mszy św. jubileuszowej poprosił nauczycieli i uczniów, aby patronat św. Jana Pawła II nie był tylko „teoretyczny i na pokaz”. Placówki oświatowe posiadają bowiem szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o pamięć o patronie. Każda forma przypomnienia o nim w swoim środowisku będzie dobra, jeśli będzie się z nią wiązać naśladowanie go, podziwianie i modlitwa do Boga za jego przyczyną.

Hierarcha zaznaczył, że na zaproszeniu, które otrzymał na szkolną uroczystość, jest cytat z Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Papież Polak wypowiedział je do młodzieży na Westerplatte w roku 1987.

Bp Milewski przypomniał też słowa Papieża o tym, że „każdy znajduje w życiu jakieś swoje `Westerplatte`, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, powinność, od której nie można się uchylić, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba `utrzymać` i `obronić`, dla siebie i dla innych”.

Zwrócił się do społeczności szkoły, aby bronić ważnych w życiu wartości: wiary w Boga, który za grzechy ludzi umarł na krzyżu. Wiara, to „ostatni bastion” - rzeczywistość, która pozwala godnie żyć na tym świecie, mając przed sobą perspektywę nieba. Inne ważne wartości, to  Ojczyzna oraz rodzina, która ofiaruje bezinteresowną miłość i troskę, daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. 

„Te wartości mamy obecnie na wyciągnięcie ręki, nie musimy o nie walczyć. Jednak proszę Was - szanujcie je. Bądźcie im wiernymi. I nigdy dobrowolnie się ich nie wyrzekajcie!” – zaapelował bp Milewski.

Biskup życzył też, aby społeczność szkoły na co dzień jak najwięcej czerpała ze św. Jana Pawła II, żeby był on „najlepszym nauczycielem i przewodnikiem w życiu”. Niech Bóg za jego przyczyną „umocni w byciu wiernym najważniejszym wartościom”.

Bp Milewski dokonał także poświęcenia nowego sztandaru szkoły.

Ponadto w programie uroczystości znalazł się montaż słowno-muzyczny o św. Janie Pawle II oraz o historii szkoły. Odbył się też multimedialny pokaz filmików, zawierających wspomnienia nauczycieli emerytów. W uroczystości uczestniczyło wielu gości m.in. ks. kan. Jacek Lubiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym.