Msza św. za Ojczyznę i broniące jej granic służby mundurowe

W płockiej parafii św. Józefa przedstawiciele służb mundurowych wzięli udział w Mszy św. za Ojczyznę:  - W ogromnej większości polskie społeczeństwo „stanęło murem za polskim mundurem” – stwierdził ks. kan. por. rezerwy Andrzej Smoleń, proboszcz parafii, inicjator wspólnej modlitwy. Uczestniczyli w niej między innymi przedstawiciele Pododdziału Prewencji Policji w Płocku, który pełnił służbę na granicy z Białorusią. 

Msza Za Służby Mundurowe

Mszy św. w kościele parafii św. Józefa w Płocku przewodniczył ks. kan. Jerzy Ławicki, proboszcz parafii św. Wojciecha w Płocku, diecezjalny duszpasterz Policji. Kazanie wygłosił ks. kan. por. rezerwy Andrzej Smoleń, gospodarz miejsca.

Podkreślił w nim, że wspólna Msza św. z udziałem przedstawicieli służb mundurowych jest formą solidarności i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę dla Rzeczypospolitej na granicy z Białorusią. Modlitwą otoczone są też rodziny żołnierzy i funkcjonariuszy.

Kaznodzieja przybliżył sytuację na wschodniej granicy. Stwierdził, że tylko dzięki „nadzwyczajnemu opanowaniu i wysokiemu profesjonalizmowi” Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego i Policji nie doszło do groźniejszych incydentów granicznych z migrantami, poszukującymi poprawy statusu materialnego.

- Jako państwo i społeczeństwo dostrzegamy i odpowiednio reagujemy na przypadki zwykłego ludzkiego nieszczęścia i tragedii migrantów. Bardzo sprawnie przeprowadziliśmy ewakuację z Afganistanu do Polski tych, którzy współpracowali z naszą Misją Wojskową w tym kraju i członków ich rodzin. Tego wymagał honor Polski i tak się zachowaliśmy – zaakcentował duszpasterz. 

Ks. Andrzej Smoleń dodał, że rząd polski próbował pomóc koczującym za polską granicą, ale nie chciała się na to zgodzić Białoruś. Natomiast osobom, które nielegalnie znajdą się na terenie naszego kraju, udzielana jest pomoc medyczna, żywnościowa i prawna.

- W ogromnej większości polskie społeczeństwo stanęło „murem za polskim mundurem”, na wiele sposobów udziela pełniącym służbę swego poparcia. Wiemy, że taka postawa spotyka się z ogromną wdzięcznością ze strony adresatów. Niestety, obserwujemy też przypadki rzucania pod adresem naszych żołnierzy i funkcjonariuszy oszczerstw i zwykłych inwektyw. Dają one większe świadectwo o tych, którzy je wypowiadają niż o tych, pod których adresem są miotane – uznał ks. kanonik.

Natomiast uczniom szkół mundurowych ks. Andrzej Smoleń przekazał, że muszą się liczyć z tym, iż wstąpienie w szeregi obrońców Ojczyzny może spotkać się z brakiem zrozumienia dla ich działań. Jednak wierna służba spotyka się z uznaniem i wdzięcznością ogromnej większości społeczeństwa.

W Mszy św. za Ojczyznę 25 listopada br. uczestniczył między innymi mł. insp. Rafał Szarwiński, dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku, który pełnił służbę na granicy z Białorusią. Obecni byli księża kapelani, komendant Policji w Płocku insp. Mariusz Kryszkowski, komendant Straży Miejskiej ppłk. Konrad Guzanek, komendant Straży Pożarnej bryg. Jacek Starczewski, ppor. Szymon Wojciechowski i st. sierż. Przemysław Rakowiecki z 64 batalionu lekkiej piechoty, młodzież szkół mundurowych: Centrum Naukowo-Biznesowego „Feniks” i Płockiego Uniwersytetu Ludowego.

W kościele nie zabrakło pocztów sztandarowych: NSZZ „Solidarność”, Liceum CN-B „Feniks”, I Liceum Ogólnokształcącego im. 4 pułku Strzelców Konnych w Płocku.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę