Msza św. za zmarłych biskupów i członków Kapituły Katedralnej

Prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej ks. biskup Mirosław Milewski przewodniczył 7 listopada br. Mszy św. w katedrze w intencji zmarłych po II wojnie światowej biskupów oraz prałatów i kanoników gremialnych Kapituły Katedralnej Płockiej: „Ufamy, że wspierają oni Kościół płocki sprzed tronu Pana” – powiedział biskup.

01-img_8651.jpg

Na początku Mszy św. ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta odczytał wypominki za zmarłych po 1945 r. prałatów oraz kanoników gremialnych Kapituły Katedralnej Płockiej. Zaznaczył, że modlitwą otoczeni są także fundatorzy i dobrodzieje katedry. 

Proboszcz przypomniał, że w bazylice katedralnej znajduje się ołtarz Serca Jezusowego z wizerunkiem Jezusa – Dobrego Pasterza, który ufundował ks. kan. Tomasz Kowalewski. Duchowny podkreślił, że kapituła zawsze troszczyła się o katedrę, a obecnie wsparła finansowo trwający remont kaplicy św. Zygmunta.

Bp Mirosław Milewski, który przewodniczył Mszy św., zaakcentował, że wspólna Eucharystia w katedrze jest dziękczynieniem za służbę Kościołowi zmarłych członków Kapituły Katedralnej Płockiej. Jest także spełnieniem uczynku miłosierdzia co do duszy: modlitwą za dusze nieżyjących biskupów i kapłanów.

„Odczytane na początku wypominki z listą kanoników przypomniały nam szlachetnych i wielkiego serca kapłanów, którzy są dla nas przykładem życia kapłańskiego i wierności powołaniu. Ufamy, że osiągnęli chwałę zbawionych i sprzed tronu Pana wspierają Kościół i prezbiterium płockie” – wyraził nadzieję bp Milewski.

Po Mszy św. odprawione zostało nabożeństwo do Serca Jezusowego.

Potem jej uczestnicy przeszli do krypty katedry, w której znajdują się nagrobki czterech biskupów. Są to: bp Michał Nowodworski (1831-1896) – biskup płocki od roku 1889, Tadeusz Paweł Zakrzewski (1883-1961) - biskup płocki w latach 1946-1961, bp Bogdan Marian Sikorski (1920-1988) - biskup płocki w latach 1964-1988, bp Piotr Dudziec (1906-1970) - biskup pomocniczy w Płocku w latach 1950-1970. Na zakończenie spotkania zaśpiewano „Salve Regina”.

W Mszy św. w katedrze uczestniczyli kanonicy Kapituły Katedralnej Płockiej oraz płocczanie. Tradycyjnie sprawowana była ona w czwartek po uroczystości Wszystkich Świętych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę