Msza św. za zmarłych pracowników Sądu Biskupiego Płockiego

Ks. biskup Piotr Libera przewodniczył Mszy św. w intencji zmarłych pracowników Sądu Biskupiego Płockiego (22 listopada br.). Uczestniczyli w niej duchowni i świeccy pracownicy instytucji, która w imieniu ordynariusza diecezji wykonuje władzę sądowniczą: - Pracę w sądzie należy wykonywać ze świadomością, że konkretne osoby powierzyły w nasze ręce niejako całe swoje życie – powiedział w kazaniu ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, oficjał sądu.

81359A47 B860 44BB 9EBF E265332CD595

W Mszy św. za zmarłych pracowników Sądu Biskupiego Płockiego uczestniczyło 11 pracowników tej instytucji, duchownych i świeckich. Wspólną modlitwę poprzedziło odczytanie nazwisk nieżyjących oficjałów i sędziów.

Mszy św. w katedrze przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. Podziękował pracownikom Sądu Biskupiego za to, że w jego imieniu wykonują władzę sądowniczą i w ten sposób wspierają go w posłudze na rzecz diecezji.

Kazanie wygłosił ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, oficjał Sądu Biskupiego Płockiego, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W kazaniu odniósł się do przypowieści o ubogiej wdowie z Ewangelii św. Łukasza (21,1-4).

- Może się wydawać, że przypowieść o ubogiej wdowie nie ma związku z pracą sądu kościelnego. Jednak gdy sięgniemy do greckiego tekstu Ewangelii, odkryjemy, że św. Łukasz używa greckich słów „holon ton bion”, które można przetłumaczyć jako „całe swe życie”. Wyrażają one to, że uboga wdowa wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie, do skarbony świątynnej - interpretował ks. Tomasz Białobrzeski.

Kanonista zaznaczył, że osoby wnoszące sprawy małżeńskie do sądów kościelnych również powierzają całe swoje życie sędziom kościelnym. To wszystko uświadamia, jak ważna jest posługa sędziów oraz innych pracowników sądów kościelnych: - Praca ta powinna być wykonywana z należytą starannością i sumiennością; ze świadomością, że konkretne osoby powierzyły w nasze ręce niejako całe swoje życie - stwierdził oficjał Sądu Biskupiego.

Przywołał też słowa papieża Franciszka z pierwszego spotkania z sędziami Roty Rzymskiej w 2014 roku. Ojciec święty zwrócił wtedy uwagę między innymi na aspekt prawny, związany z pracą sędziego kościelnego. Polega on na tym, że oprócz wymogu znajomości nauk prawnych i teologicznych, sędziego w wykonywaniu posługi winny cechować „biegłość w prawie, obiektywność osądu i sprawiedliwość oraz wydawanie orzeczeń z niewzruszoną bezstronnością”. Jego działalności powinna przyświecać „troska o prawdę, przy poszanowaniu prawa i zachowaniu delikatności oraz wrażliwości ludzkiej, właściwej duszpasterzowi”.

Po Mszy św. jej uczestnicy podczas spotkania w domu biskupim mieli okazję poruszyć aktualną problematyką kanoniczną. Między innymi rozmawiano o nowym, zaktualizowanym wydaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz sprawach związanych z funkcjonowaniem sądu.

Modlitwa i spotkanie przedstawicieli Sądu Biskupiego z bp. Piotrem Liberą było nawiązaniem do watykańskiej tradycji spotkań papieża z sędziami Roty Rzymskiej.