Na terenie szpitala psychiatrycznego w Gostyninie stanęła figura Matki Bożej

Figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej stanęła na terenie szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu, z inicjatywy dyrekcji tej placówki. Figurę 12 maja br. poświęcił ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych i kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku: - Figura Matki Bożej w tym miejscu dowodzi mądrego, głębokiego spojrzenia na człowieka, którego życie ma także charakter nadprzyrodzony – powiedział przedstawiciel Biskupa Płockiego.

Zalesie.jpeg

Figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej stanęła w sąsiedztwie głównego budynku Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, czyli znanego szpitala psychiatrycznego. Na postumencie figury umieszczono napis „Matko wspomóż nas”.

Postawiono ją z inicjatywy dyrektor placówki Katarzyny Osowicz-Szewczyk, a fundatorami byli także pracownicy oraz pacjenci szpitala: - Mamy nadzieję, że obecność figury Matki Bożej będzie służyła procesowi zdrowienia – powiedziała dyrektor Katarzyna Osowicz-Szewczyk.

Figurę Maryi poświęcił ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, wikariusz biskupi ds. sakramentalnych, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku. Duchowny stwierdził, że obecność figury Matki Bożej w tym miejscu to dowód na „mądre, głębokie spojrzenie na całego człowieka, który oprócz ciała posiada także psyche i duszę, dlatego potrzebuje w życiu wymiaru nadprzyrodzonego”. Wyraził też nadzieję, że pomoże to w leczeniu i terapii pacjentów.

Odwołując się do Ewangelii według św. Jana, ks. Piotr Grzywaczewski dokonał interpretacji testamentu Jezusa z krzyża (J 19,25-27): obok krzyża Jezusowego stała Maryja, Jego Matka. Na polecenie Jezusa wzięła w swoją opiekę każdego ucznia Jezusa. Uczeń, to każdy człowiek. Potem Jezus powiedział uczniowi, że Maryja jest jego Matką. Uczeń „powinien wziąć Maryję do siebie, uciekać się do Niej, jak do własnej matki”. Maryja, jako najlepsza z matek, będzie się o człowieka troszczyć, ale „on też powinien zwracać się do Niej w modlitwie”.

- Niech figura Matki Bożej będzie znakiem, przypomnieniem, wyrzutem sumienia, żeby iść do Maryi i w radościach, i w smutkach. Ona ma otwarte ręce. Często odwiedzajcie to miejsce, wyszepczcie tu, co macie na sercu. Niech wezwanie „Matko wspomóż nas” będzie waszym aktem strzelistym – zachęcił obecnych ks. Piotr Grzywaczewski.

W Dniu Pielęgniarki i Położnej złożył też życzenia wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom, pracującym w szpitalu w Gostyninie-Zalesiu. Jako przedstawiciel Biskupa Płockiego Piotra Libery zapewnił o jego modlitwie i duchowej łączności oraz przychylności wobec gostynińskiego szpitala.

Uczestnicy majowego spotkania pomodlili się też Litanią Loretańską i śpiewali maryjne pieśni.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele personelu i pacjentów. Obecny był kapelan szpitala ks. Marcin Markiewicz – współorganizator uroczystości, dziekan gostyniński ks. kan. Ryszard Kruszewski i proboszcz miejsca ks. Andrzej Rutkowski.

***
Historia szpitala psychiatrycznego w Gostyninie sięga 1929 r., kiedy to poświęcony został kamień węgielny pod jego budowę. W pierwszym etapie budowy stanęło pięć budynków, w tym dwa pawilony szpitalne. Pierwszy dyrektor szpitala prof. Eugeniusz Wilczkowski oficjalnie objął stanowisko w marcu 1933 r., natomiast pierwszych pacjentów przyjęto w listopadzie 1933 r. Od tamtej chwili szpital nieustannie się zmieniał. W czasie II wojny światowej był miejscem eksterminacji osób chorych psychicznie przez Niemców.

Obecnie strukturę szpitala stanowią m.in. Oddziały Psychiatryczne, Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddział Psychogeriatrii, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych.

Od 2000 r. szpital nosi nazwę Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Rocznie szpital pomaga około 3 tysiącom pacjentów. Znajduje się na terenie leśno-parkowym, co sprzyja rekonwalescencji chorych.