Nagroda św. Michała Archanioła dla byłej misjonarki

Małgorzata Białczak z Pułtuska otrzymała nagrodę św. Michała Archanioła „Świadek wiary”. Byłej misjonarce i specjalistce od leśnictwa przyznała ją Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku. Nagroda jest wyróżnieniem ważnych i nowatorskich działań katolików. Wręczenie nagrody odbyło się w kolegiacie św. Bartłomieja w Płocku.

Bia_czak.jpg

Podobnie jak w roku ubiegłym, Kapituła Kolegiacka św. Michała postanowiła wręczyć swoją nagrodę osobie, która podejmuje działalność o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury chrześcijańskiej i szerzy na co dzień królestwo Boże.

Kapituła nagrody „Świadek wiary”, której przewodniczy ks. prof. Jan Krajczyński, kanonik dziekan Kapituły Kolegiackiej, przyznała ją w tym roku Małgorzacie Białczak z Pułtuska. Laureatka z wykształcenia jest leśnikiem. Ma za sobą roczny pobyt na misjach w Peru. Angażuje się społecznie w różnego rodzaju bezinteresowne działania dla innych.

Małgorzata Białczak otrzymała statuetkę św. Michała Archanioła i dyplom. Nagroda ta została przyznana przez Kapitułę Kolegiacką św. Michała po raz trzeci. W poprzednich edycjach otrzymały ją: stomatolog z doświadczeniem misyjnym Aleksandra Golińska i neonatolog Hanna Kajdas-Duda.

Ponadto Kapituła Kolegiacka św. Michała przyznała pięciorgu zdolnym uczniom stypendia naukowe w wysokości 2 tysięcy zł.

Małgorzata Białczak z wykształcenia jest magistrem inżynierem leśnictwa, absolwentką gospodarki przestrzennej na wydziale geodezji i kartografii Politechniki Warszawskiej i geografii (specjalność geoinformatyka i teledetekcja) na wydziale geografii i studiów regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat angażowała się w życie swojej rodzinnej parafii. W czasie studiów w Warszawie wspierała zgromadzenie Misjonarek Miłości i działała w Centrum Pomocy Rodzinie.

Po przygotowaniu w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym wyjechała jako wolontariuszka do pracy w Domu ks. Bosko dla trudnej młodzieży w Limie w Peru. Do kraju wróciła po roku. Obecnie pracuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa, gdzie zajmuje się teledetekcją, czyli badaniem zmiany stanu drzewostanu w Puszczy Białowieskiej przy pomocy analizy zdjęć satelitarnych. Poza tym studiuje psychologię z pedagogiką.