Nagrody dla laureatów 27. Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Laureaci 27. Diecezjalnego Konkursu Biblijnego, dotyczącego tematyki dziejów Apostolskich, odebrali nagrody z rąk ks. biskupa Piotra Libery: – Gdy otwieracie Biblię, ona przestaje „płakać”, bo zbyt często jest zapomniana, nieczytana i odstawiana na półkę – powiedział biskup do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Zuzanna Grabarczyk ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie (parafia pw. św. Floriana).

Nagrody-katechetyczny.jpg

Wręczenie nagród laureatom 27. Diecezjalnego Konkursu Biblijnego z zakresu Dziejów Apostolskich odbyło się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku (4 maja br.). Wcześniej, 16 kwietnia, 37 uczestników finału rozwiązywało test składający się z około 50 pytań. Na wykonanie tego zadania mieli zaledwie pół godziny: - Liczyło się własne opanowanie zagadnień związanych z Dziejami Apostolskimi - zaznaczył ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej.

Zwyciężczynią w konkursie została Zuzanna Grabarczyk ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie, jej katechetką jest Bożena Gackowska. Na drugim miejscu znalazła się Zofia Pieczka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Natomiast trzecie miejsce przypadło w udziale Karolowi Wiktorowi Wiśniewskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rypinie.

Nagrody przyznano także pięciu kolejnym laureatom, ponieważ rywalizacja była na wysokim poziomie i czasami o zajętym miejscu decydował jeden punkt. Otrzymali je: IV miejsce - Franciszek Żabik (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku), V miejsce – Gabriel Rutkowski (Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu), VI miejsce – Amelia Borcz (Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Mławie), VII miejsce – Olga Florczak (Szkoła Podstawowa w Radzanowie), VIII miejsce – Oliwia Wiśniewska (Szkoła Podstawowa w Obrytem), IX miejsce – Karolina Czajkowska (Szkoła Podstawowa w Borzyminie), X miejsce - Karolina Metera (Szkoła Podstawowa w Gąsocinie).

Nagrodami były m.in. tablety, power banki, gry planszowe, słuchawki i książki. Nagrodzeni przyjęli je z rąk bp. Piotra Libery: - Dzieje Apostolskie, to księga niełatwa, ponieważ występuje w niej wiele postaci. Kościół opisał w niej swoje początki, jak rodził się z małej wspólnoty jerozolimskiej, a później poszedł w świat, napotykając wiele trudności i prześladowań. Jesteście więc specjalistami od początków Kościoła. Cieszę się, że w przygotowaniu do konkursu wspierali was rodzice – podkreślił biskup płocki.

Odwołał się też do Romana Brandstaettera, jednego z najwybitniejszych znawców Biblii, który napisał książkę pt. „W kręgu biblijnym” o tym, jak wprowadzano go w wielki świat Biblii. Jeden z rozdziałów tej książki nosi tytuł „Lament nie czytanej Biblii”: - Biblia płacze, lamentuje, wtedy, gdy nie jest czytana. Czasami nie chce nam się otworzyć Biblii, bo mamy je na co dzień. Wyobrażam sobie, jak Biblia płacze, lamentuje, bo człowiek nie chce jej otworzyć. Warto nie dopuszczać do takiej sytuacji – uważał Pasterz Kościoła płockiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę