Najstarsza na Mazowszu figura Maryi po renowacji

Do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej – Pani Niezawodnej Nadziei, po kilkumiesięcznej renowacji powróciła najstarsza na Mazowszu figura Matki Bożej. Zbadano, że ma ona około 680 lat. Figura została poddana gruntownej konserwacji w Warszawie. Prace sfinansował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Mb-sierpecka1.jpg

Najstarsza w diecezji płockiej figura Matki Bożej, pochodząca prawdopodobnie z okolic roku 1340, po trwającej kilka miesięcy renowacji powróciła do swojego sanktuarium w Sierpcu. W czasie gruntownych badań na nowo oceniono wiek figury.

 „Zbadano, że figura Maryi ma około 680 lat. Prace związane z jej renowacją były bardzo skomplikowane, jednak warto było, ponieważ jest to najcenniejsza spośród Madonn na Mazowszu. Zauważamy, że w ostatnich latach coraz więcej osób dostrzega wartość obecności Matki Bożej na wzgórzu Loret w Sierpcu” - mówi siostra Miriam Pałasz, przełożona sierpeckiego klasztoru sióstr benedyktynek:

Figura Matki Bożej Sierpeckiej została poddana gruntownej konserwacji w pracowni konserwacji zabytków w Warszawie. Kosztowne prace zostały sfinansowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Fotorelacja - Gość Płocki

foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Kult maryjny w Sierpcu notuje się od XV wieku , związany jest z legendarnym objawieniem się Matki Bożej klerykowi Andrzejowi w czasie zarazy pustoszącej Mazowsze w 1483 roku. Pierwotnie ośrodkiem kultu była studnia na łące w pobliżu obecnego kościoła (zachowana do dziś, z nową kapliczką z pocz. XX wieku). Od końca XVI wieku notowana jest w kościele obecność figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, od początku przybieranej w sukienki i korony. Notowana jest w aktach wizytacyjnych od końca XVI wieku. Od początku jej przechowywania w kościele uznawana była jako słynąca łaskami. To z nią chrześcijańska pobożność wiązała cuda i łaski, które od wieków przez wstawiennictwo Matki Bożej, otrzymywali przybywający do Sierpca pątnicy. Figura w przeszłości zyskała tytuły: Madonna Loretańska, Ksieni Sierpecka, Matka Niezawodnej Nadziei. Figura ta jest jednak starsza od samego kościoła i kultu maryjnego na wzgórzu Loret w Sierpcu. 

Po osadzeniu przy kościele benedyktynek sprowadzonych z Chełmna na początku XVII wieku i stworzeniu stałego ośrodka kontemplacji, Sierpc zasłynął jako ponadregionalny ośrodek pielgrzymkowy. Kult wyraźnie osłabł w wieku XVIII, a w XIX prawie wygasł. Po kasacie opactwa benedyktynek w 1892 r., kościół znalazł się pod opieką kleru diecezjalnego. Wówczas rozpoczęto usilne próby wskrzeszenia kultu (liczne inwestycje materialne, uroczystości religijne). Kult o zasięgu lokalnym trwa do dziś. Benedyktynki wróciły do klasztoru w 1947 r. W 1981 r. powołano przy kościele parafię pw. św. Benedykta. Koronacja figury na prawie papieskim w 1983 r. potwierdziła 500-letnią tradycję kultu maryjnego w Sierpcu, lecz nie wpłynęła na gwałtowny rozwój czci w sierpeckim sanktuarium. W 2004 r. diecezja płocka duszpasterstwo parafialne oddała pod opiekę księżom ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli pallotynom.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę