Nawiedzenie parafii Biała przez Figurę św. Michała Archanioła

Parafię pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka nawiedziła Figura św. Michała Archanioła. Z tej okazji Eucharystii w kościele parafialnym przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera: - Trzeba odnowić osobistą więź z aniołami – wezwał wspólnotę parafialną w Białej. Jej przedstawiciele podczas Mszy św. zawierzyli swoje życie św. Michałowi Archaniołowi.

Micha__archanio__bia_a.jpg

Bp Piotr Libera przewodniczył Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz wszystkich, którzy pełnią dla niej służbę. W homilii przypomniał postać hiszpańskiej karmelitanki bosej s. Filomeny, której ukazywał się św. Michał Archanioł. Polecił jej rozgłaszać jego wielkość i potęgę. Świątobliwa zakonnica zrozumiała wtedy, że spośród wszystkich duchów niebieskich jest on najdoskonalszym i największym, a swoją opieką otacza swoich czcicieli w życiu, przy śmierci i po zgonie.

Hierarcha zaakcentował, że spotkanie ze św. Michałem w znaku jego figury to doskonała okazja, aby zawierzyć wspólnotę parafialną opiece tego wielkiego Patrona. On może „pomagać, opiekować się, wspierać”. Bo przecież aniołowie i wielbią Boga, i niosą pomoc człowiekowi.

Dodał też, że w Biblii aniołowie pojawiają się ponad 300 razy, w różnych sytuacjach, w różnych momentach. Czasem ukazani są jako ci, którzy oddają chwałę Bogu, są Jego posłańcami, czasem przychodzą z pomocą ludziom w potrzebie.

Bp Libera zwrócił uwagę, że zastanawia fakt, iż nawet pobożni ludzie rzadko pamiętają o aniołach i powierzają się ich opiece, rzadko szukają ich pomocy i do nich się modlą, a przecież „wielka jest moc tych Bożych Posłańców, wielka siła i wielkie łaski można otrzymać za ich pośrednictwem”.

Dlatego uznał, że nawiedzenie figury św. Michała Archanioła, to doskonała okazja, aby „odnowić osobistą więź z aniołami” i jak w dzieciństwie zacząć odmawiać codziennie „Aniele Boży, Stróżu mój” oraz uwierzyć na nowo, że anioł jest dla wszystkich ludzi i że można liczyć na jego pomoc.

Podczas Mszy św. bp Piotr Libera, a także przedstawiciele różnych społeczności w parafii (radni gminni, szkoły, strażacy), odczytali akty zawierzenia parafii św. Michałowi Archaniołowi. Natomiast po Mszy św. odbył się krótki koncert Chóru I Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku.

- Zaprosiłem do parafii peregrynującego po Polsce od sześciu lat św. Michała Archanioła w znaku Figury z Gargano, aby wspierał naszą wspólnotę parafialną w walce z szatanem. On wciąż działa, sieje zamęt i niepokój, dlatego konieczne jest zwrócenie się w kierunku Pana Boga, który przydziela Aniołów Stróżów, by bronili Kościoła przez działaniem szatana – komentował ks. kan. Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka, diecezjalny duszpasterz trzeźwości.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe, reprezentujące Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Starej Białej, I LO im. CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku oraz Ochotnicze Straże Pożarne w Dziarnowie, Kamionkach i Starej Białej. Obecni byli także przedstawiciele wspólnoty rodzin katolickich z problemem alkoholowym.
Figura św. Michała Archanioła obecna była w parafii Biała w dniach 8-10 lutego. W programie tych dni była m.in. możliwość przyjęcia szkaplerza, błogosławieństwo chorych, spotkanie matek z stanie błogosławionym oraz Msza św. o uwolnienie z nałogów. Przyjęcie Figury poprzedziła nowenna.