NFOŚiGW przekaże kolejne dotacje na termomodernizacje zabytkowych obiektów

Dzięki dotacjom ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gruntowne termomodernizacje swoich zabytkowych obiektów przeprowadzi Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Pozwoli to zaoszczędzić energię cieplną i elektryczną oraz będzie miało walor antysmogowy. Prąd ma być bowiem pozyskiwany ze słońca przy użyciu paneli fotowoltaicznych.

Nfos_08-2019.jpg

Umowy w sprawie przekazania dotacji zostały podpisane w Warszawie przez p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marka Ryszkę oraz Dyrektora Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej ks. Romana Bagińskiego. 

Dofinansowanie projektu umożliwiają środki dostępne w programie priorytetowym NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Na projekt pn. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Budynku Głównego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, NFOŚiGW przekaże dotację w wysokości ponad 1,5 mln zł. Środki własne diecezji to przeszło 80 tys. zł, a koszt całkowity zadania przekracza kwotę 1,6 mln zł. Prace zostaną przeprowadzone do końca stycznia 2020 r. Obejmą wymianę okien i drzwi, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, modernizację węzła cieplnego, wymianę części instalacji grzewczej oraz montaż grzejników płytowych i regulacyjnych zaworów podpionowych. Usunięta istniejąca sieć ciepłownicza zostanie zastąpiona nową, wykonaną w technologii preizolowanej. Ponadto wymienione będzie oświetlenie na energooszczędne typu LED. Przewidziany do remontu termomodernizacyjnego budynek Seminarium Duchownego w Płocku wpisany jest do rejestru zabytków.

Na efekt ekologiczny przedsięwzięcia złoży się m.in.. zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku publicznym o 2189,35 GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 o 173,87 Mg/rok, a także możliwość wyprodukowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (paneli fotowoltaicznych) na poziomie 9,083 MWh/rok. Powyższe wskaźniki zostaną osiągnięte rok po zakończeniu prac.

 za: http://nfosigw.gov.pl