Nieszpory w świątyni mariawickiej

Nieszpory w Katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów zakończyły 25 stycznia br. płockie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przewodniczył im ks. biskup Marek M. Babi, biskup naczelny tego Kościoła, a homilię wygłosił ks. biskup Mirosław Milewski: - Powinien nas łączyć „ekumenizm wartości” – zaakcentował biskup katolicki.

Mariawici.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii przywołał biblijne wezwanie tygodnia ekumenicznego „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20). Zachęcił do tego, aby wyznawcy Chrystusa dążyli do niej. Przyznał jednak, że wiele niesprawiedliwości stało się w przeszłości udziałem wyznawców Chrystusa różnych wyznań, męczonych i poniewieranych za wiarę, zwłaszcza w czasie totalitaryzmów - w niemieckich i sowieckich obozach, a potem za prawdę i jawne mówienie o Bogu w okresie komunizmu.

- Nie bez bólu i wstydu sprawiedliwość historyczna każe nam jednak dziś przyznać, jak wielu wyznawców naszego Pana stało się sprawcami różnych niesprawiedliwości, także wobec swoich braci w Chrystusie. Jeśli chcemy innych uczyć sprawiedliwości, powinniśmy najpierw sami uznać, że w historii naszego życia, w historii naszych wspólnot było wiele niesprawiedliwości w stosunku do innych wyznawców Pana – podkreślił kaznodzieja.

Bp Milewski przypomniał uczestnikom Nieszporów, że papież Franciszek wiele razy podkreślał, iż tym, co łączy w zmaganiach o sprawiedliwość w świecie, jest „ekumenizm krwi”, którego źródłem są męczennicy. Jednak przed ekumenizmem krwi powinien iść inny rodzaj ekumenizmu - „ekumenizm wartości”, polegający na tym, że w obliczu niesprawiedliwego i nieprawdziwego rozumienia świata, wyznawców Chrystusa łączą te same wartości.

Zaprosił też obecnych do wejścia na drogę budowania „ekumenizmu wartości”, choćby podczas Orszaku Trzech Króli w styczniu czy Marszu dla Życia i Rodziny w czerwcu; zachęcił do współtworzenia tych inicjatyw.

- Czy wspólna manifestacja dla życia i rodziny na ulicach miasta nie byłaby najlepszym kazaniem, które moglibyśmy wygłosić dla tych, którym miłość pomieszała się z nienawiścią, a prawda z kłamstwem? Czy nie byłoby to potwierdzeniem, że naprawdę dążymy do sprawiedliwości, a nie tylko uprawiamy jakąś hipokryzję słowną, religijną dulszczyznę? – zapytał na zakończenie biskup.

W spotkaniu ekumenicznym w katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, oprócz biskupów mariawickiego i katolickiego, uczestniczył też ks. Szymon Czembor – proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku, ks. protojerej Eliasz Tarasiewicz – proboszcz parafii prawosławnej w Płocku, ks. kan. dr Włodzimierz Piętka - diecezjalny referent ds. ekumenizmu w diecezji płockiej oraz ks. prał. dr Marek Jarosz - rektor Wyższego Seminarium Duchownego wraz ze wspólnotą seminaryjną.

Nieszpory u mariawitów zakończyły spotkania płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę