Noc Muzeów w zabytkach sakralnych w Płocku – 14 maja 2022 r.

Kaplicę Królewską w katedrze, fundamenty średniowiecznej Kolegiaty Św. Michała Archanioła w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. S. Małachowskiego, zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski i katakumby w świątyni mariawickiej będzie można zobaczyć w Płocku podczas Nocy Muzeów 14 maja br. Wstęp do wszystkich miejsc jest bezpłatny.

Katedra Dzik
@LatajacyDzikPL/facebook

W tym roku Noc Muzeów w Płocku zaplanowano w sobotę 14 maja w godz. 15.00-24.00. Na mapie zwiedzania znalazły się także obiekty sakralne. I tak na przykład bazylika katedralna (ul. Tumska 2) będzie otwarta dla zwiedzających w godz. 18.30- 22.00. Oprowadzanie po katedrze (20 minut) nastąpi o pełnych godzinach 19.00, 20.00, 21.00, 22.00.

Bazylika katedralna w Płocku pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, to jedna z pięciu najstarszych bazylik w kraju i największa nekropola Piastów mazowieckich na ziemiach polskich. Powstała w XII wieku w mieście, które w czasach panowania Władysława I Hermana i Bolesława III Krzywoustego, a więc na przełomie XI i XII wieku, było nie tylko siedzibą biskupa, ale też stolicą kraju. „Serce” katedry stanowi Kaplica Królewska, tam znajdują się szczątki siedemnastu Piastów.

Katedra jest zaliczana do zabytków architektonicznych I klasy, czyli reprezentacyjnych w skali krajowej. W 1903 r. zakończył się gruntowny remont obiektu, ponieważ na murach pojawiły się rysy w wyniku ruchów tektonicznych i podmywania przez wody gruntowe. Rekonsekracji bazyliki po remoncie dokonał w 1903 roku biskup płocki Jerzy Szembek. W 1910 r. papież Pius X wyniósł ją do godności bazyliki mniejszej.

Z kolei katedrę Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w sobotę 14 maja (ul. Kazimierza Wielkiego 27A) z przewodnikiem będzie można zwiedzić o godz. 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 i 22.00: obejrzeć katedrę i katakumby, wysłuchać prelekcji na temat historii mariawityzmu i Świątyni Miłosierdzia i Miłości, występu Chóru Młodzieżowego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, obejrzeć galerię zdjęć archiwalnych i wystawę obrazów haftowanych przez siostry mariawitki. Będzie też degustacja chleba i ciasta drożdżowego według ich receptury.

Parafia ewangelicko-augsburska (ul. Kazimierza Wielkiego 39) zaprasza na zwiedzanie kościoła i zabytkowego cmentarza ewangelickiego (w godz. 16.00-20.00). Gospodarze opowiedzą o historii, tradycjach i duchowności luterańskiej.

W Muzeum Mazowieckim - Muzeum Żydów Mazowieckich (ul. Kwiatka 7) zwiedzanie zaplanowano w godz. 17.00-24.00, między innymi odbędą się półgodzinne występy zespołu Tourklezz, którego repertuar stanowią tradycyjne melodie żydowskie i współczesne opracowania muzyki klezmerskiej.

Natomiast w Muzeum Mazowieckim - Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim (Wiączemin Polski 25) w godz. 16.00-20.00 będzie można wyremontowany dawny kościół ewangelicko-augsburski, szkołę, pobliski odnowiony cmentarz.

LO im. Marszałka St. Małachowskiego (ul. St. Małachowskiego 1) zaprasza na nocne zwiedzanie w godz. 18.00-23.30 zabytkowych części tej szkoły. Będzie można między innymi zwiedzić muzeum z fundamentami średniowiecznej Kolegiaty Św. Michała Archanioła oraz aulę z polichromiami autorstwa prof. Władysława Drapiewskiego. To najstarsza szkoła w Polsce i jedna z najstarszych w Europie, powstała w XII wieku, najpierw nauczali w niej benedyktyni, jej dzieje są bardzo ciekawe.

Szczegółowy program wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach Nocy Muzeów w Płocku można znaleźć na stronie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: www.turystykaplock.eu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę