Nominacje na dziekanów, wicedziekanów i dekanalnych ojców duchownych z dniem 23 listopada 2021 roku

1. Dekanat Bielski

Ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach, mianowany dziekanem dekanatu bielskiego.

Ks. mgr Jerzy Antoni Zdunkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku, mianowany wicedziekanem dekanatu bielskiego.

Ks. mgr Andrzej Krajewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Ciachcinie, mianowany ojcem  duchownym księży w dekanacie bielskim. 

2. Dekanat Bodzanowski

Ks. kan. Włodziemierz Dzieńkowski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Blichowie, mianowany dziekanem dekanatu bodzanowskiego.

Ks. kan. mgr Zbigniew Cichewicz, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim, mianowany wicedziekanem dekanatu bodzanowskiego. 

Ks. Eugeniusz Światkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie bodzanowskim.

3. Dekanat Ciechanowski Wschodni

Ks. kan. mgr Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, mianowany dziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

Ks. prał. Jan Dzieniszewski, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, mianowany wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

Ks. kan. Wojciech Hubert, proboszcz parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie, mianowany ojcem  duchownym księży w dekanacie ciechanowskim wschodnim.

4. Dekanat Ciechanowski Zachodni

Ks. kan. mgr Jan Jóźwiak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, mianowany dziekanem dekanatu ciechanowskiego zachodniego.

Ks. kan. mgr Sławomir Filipski, proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego zachodniego. 

Ks. prał. mgr Eugeniusz Graczyk, emeryt, mianowany ojcem  duchownym księży w dekanacie ciechanowskim zachodnim.

5. Dekanat Dobrzyń n. Drwęcą

Ks. kan. mgr Jarosław Kulesza, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany dziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Drwęcą.

Ks. kan. mgr Leszek Błaszczak, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Płonnem, mianowany wicedziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Drwęcą.

Ks. mgr Krzysztof Krawczak, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Chrostkowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie dobrzyńskim nad Drwęcą.

6. Dekanat Dobrzyń n. Wisłą

Ks. kan. mgr Jan Zega, proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym, mianowany dziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Wisłą.

Ks. mgr Zbigniew Milczarek, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie, mianowany wicedziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Wisłą.

Ks. mgr Bogdan Zalewski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie dobrzyńskim nad Wisłą.

7. Dekanat Dzierzgowski

Ks. prał. mgr Piotr Joniak, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany dziekanem dekanatu dzierzgowskiego.

Ks. mgr Jerzy Jakubowski, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, mianowany wicedziekanem dekanatu dzierzgowskiego.

Ks. mgr Marek Pszczółkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena Duczyminie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie dzierzgowskim.

8. Dekanat Gąbiński

Ks. kan. dr Daniel Kwiatkowski, proboszcz parafii pw. św. Walentego w Korzeniu, mianowany dziekanem dekanatu gąbińskiego.

Ks. kan. dr Dariusz Piskorski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany  wicedziekanem dekanatu gąbińskiego.

Ks. kan. Leszek Żuchowski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku - Ciechomicach, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie gąbińskim. 

9. Dekanat Gostyniński

Ks. Andrzej Rutkowski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, mianowany dziekanem dekanatu gostynińskiego.

Ks. mgr Krzysztof Wojciech Jończyk, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany wicedziekanem dekanatu gostynińskiego.

Ks. mgr Rafał Gutkowski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Duninowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie gostynińskim.

10. Dekanat Makowski

Ks. kan. mgr Stanisław Dziekan, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany dziekanem dekanatu makowskiego.

Ks. kan. mgr Krzysztof Dziadak, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany wicedziekanem dekanatu makowskiego.

Ks. mgr Marek Dyga, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelichach, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie makowskim.

11. Dekanat Mławski Wschodni

Ks. kan. mgr Sławomir Krasiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany dziekanem dekanatu mławskiego wschodniego.

Ks. kan. mgr Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, mianowany wicedziekanem dekanatu mławskiego wschodniego.

Ks. mgr Karol Kaniecki, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Stupsku, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie mławskim wschodnim.

 12. Dekanat Mławski Zachodni

Ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, mianowany dziekanem dekanatu mławskiego zachodniego.

Ks. kan. mgr Roman Tomaszewski, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, mianowany wicedziekanem dekanatu mławskiego zachodniego.

Ks. kan. mgr Sławomir Kowalski, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie mławskim zachodnim.

13. Dekanat Nasielski

Ks. kan. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany dziekanem dekanatu nasielskiego.

Ks. dr Ryszard Robert Kolczyński, proboszcz parafii  pw. św. Rocha w Cieksynie, mianowany wicedziekanem dekanatu nasielskiego.

Ks. mgr Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie nasielskim.

14. Dekanat Płocki Wschodni

Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku, mianowany dziekanem dekanatu płockiego wschodniego.

Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Płocku, mianowany  wicedziekanem dekanatu płockiego wschodniego.

Ks. mgr Jacek Robert Gołębiowski, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płockim wchodnim.

15. Dekanat Płocki Zachodni

Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, mianowany dziekanem dekanatu płockiego zachodniego.

Ks. mgr Witold Zembrzuski, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, mianowany  wicedziekanem dekanatu płockiego zachodniego.

O. mgr Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płockim zachodnim.

16. Dekanat Płoński Południowy

Ks. kan. mgr Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany dziekanem dekanatu płońskiego południowego.

Ks. kan. mgr Tadeusz Milczarski, proboszcz parafii pw. św. Pankracego w Guminie i administrator parafii pw. św. Michała Archanioła w Kucicach, mianowany wicedziekanem dekanatu płońskiego południowego.

Ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski, proboszcz parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płońskim południowym.

17. Dekanat Płoński Północny

Ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany dziekanem dekanatu płońskiego północnego.

Ks. kan. mgr Czesław Stolarczyk, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie, mianowany wicedziekanem dekanatu płońskiego północnego.

Ks. kan. mgr Henryk Tadeusz Dymek, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Smardzewie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płońskim północnym.

18. Dekanat Przasnyski

Ks. kan. mgr Jacek Daszkowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Świętym Miejscu, mianowany dziekanem dekanatu przasnyskiego.

Ks. mgr Michał Gaszczyński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Czernicach Borowych, mianowany wicedziekanem dekanatu przasnyskiego.

Ks. mgr Wiesław Wiśniewski CP, proboszcz parafii pw. sw. Stanisława Kostki w Przasnyszu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie przasnyskim.

19. Dekanat Pułtuski

Ks. inf. Wiesław Kosek, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany dziekanem dekanatu pułtuskiego.

Ks. kan. dr Janusz Kochański, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku, mianowany wicedziekanem dekanatu pułtuskiego.

Ks. kan. Janusz Zdunkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie pułtuskim.

20. Dekanat Raciąski

Ks. kan. mgr Wiesław Kosiński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany dziekanem dekanatu raciąskiego.

Ks. mgr Wiesław Mordon, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie, mianowany wicedziekanem dekanatu raciąskiego.

Ks. kan. mgr Lech Robert Piórkowski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Gradzanowie Kościelnym, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie raciąskim.

21. Dekanat Rypiński

Ks. kan. mgr Jacek Lubiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany dziekanem dekanatu rypińskiego.

Ks. kan. mgr Marek Zacieski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Rogowie, mianowany wicedziekanem dekanatu rypińskiego.

Ks. kan. dr Andrzej Krasiński, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie rypińskim.

22. Dekanat Serocki

Ks. kan. dr Dariusz Rojek, proboszcz parafii pw. św. Anny w Serocku, mianowany dziekanem dekanatu serockiego.  

Ks. mgr Andrzej Marchlewski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany wicedziekanem dekanatu serockiego.

Ks. kan. Walerian Niewiadomski, emeryt, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie serockim.

23. Dekanat Sierpecki

Ks. kan. mgr Józef Łozecki, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Zawidzu Kościelnym, mianowany dziekanem dekanatu sierpeckiego.

Ks. mgr Dariusz Multon, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany wicedziekanem dekanatu sierpeckiego.

Ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie sierpeckim.

24. Dekanat Strzegowski

Ks. kan. mgr Józef Błaszczak, proboszcz parafii pw. św. Anny w Strzegowie, mianowany dziekanem dekanatu strzegowskiego.

Ks. mgr Robert Andrikowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Żurominku Kapitulnym, mianowany wicedziekanem dekanatu strzegowskiego.

Ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie strzegowskim.

25. Dekanat Tłuchowski

Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany dziekanem dekanatu tłuchowskiego.

Ks. mgr Marek Kardasz, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Bożewie, mianowany wicedziekanem dekanatu tłuchowskiego.

O. mgr Ekspedyt (Robert) Osiadacz OFM. Bern., proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie tłuchowskim.

26. Dekanat Wyszogrodzki

Ks. prał. Janusz Mackiewicz, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Żukowie, mianowany dziekanem dekanatu wyszogrodzkiego.

Ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Orszymowie, mianowany  wicedziekanem dekanatu wyszogrodzkiego.

Ks. kan. Grzegorz Sławomir Przybyłek, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie wyszogrodzkim. 

27. Dekanat Zakroczymski

Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany dziekanem dekanatu zakroczymskiego.

Ks. kan. Tomasz Cymerman, proboszcz parafii św. Anny w Pomiechowie, mianowany wicedziekanem dekanatu zakroczymskiego.

Ks. kan. mgr Janusz Nawrocki, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie zakroczymskim.

28. Dekanat Żuromiński 

Ks. kan. dr Tomasz Kadziński, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany dziekanem dekanatu żuromińskiego.

Ks. kan. mgr Sławomir Rosiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena w Zieluniu, mianowany wicedziekanem dekanatu żuromińskiego.

Ks. kan. mgr Tomasz Ozimkowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie żuromińskim.

 

Płock, dnia 8 listopada 2021 r.

W uroczystość rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Płocku

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

Informacje dodatkowe

  1. Oficjalne rozpoczęcie działalności nowego składu Konferencji Dziekańskiej będzie miało miejsce w dniu 23 listopada br. (wtorek).
  2. Biskup Płocki zaprasza powołanych na funkcje dziekanów, wicedziekanów i ojców duchownych do Płocka. O godz. 10.00, w bazylice katedralnej, nastąpi wręczenie nominacji, wyznanie wiary i przysięga wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła. W dalszej części modlić się będziemy Liturgią Godzin (Modlitwa Przedpołudniowa) i wysłuchamy konferencji ascetycznej.
  3. Następnie nowi księża dziekani i wicedziekani uczestniczyć będą w obradach Konferencji Dziekańskiej w sali barokowej Opactwa.

Płock, dnia 8 listopada 2021 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz