Nuncjusz Apostolski poprowadzi procesję Bożego Ciała w Popowie – 16 czerwca 2022 r.

Ks. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce 16 czerwca będzie przewodniczył uroczystościom Bożego Ciała w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki nadziei w Popowie nad Bugiem, gdzie kult maryjny sięga prawdopodobnie XVII wieku. Nuncjusz wprowadzi także relikwie bł. Carlo Acutisa.

Popowo, Parafia Pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej rozpoczną się o godz. 11.00 procesyjnym wprowadzeniem do kościoła relikwii bł. Carlo Acutisa, patrona osób korzystających z internetu.

Następnie o godz. 11.15 ks. abp Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski w Polsce, będzie przewodniczył Eucharystii, wygłosi też homilię. Około godz. 13.30 z sanktuarium wyruszy procesja Bożego Ciała, która przejdzie ulicami Rynku w Popowie.

Ks. kan. dr Remigiusz Stacherski, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Popowie przekazał, że do sanktuarium trafią relikwie bł. Carlo Acutisa pierwszego stopnia, pozyskane z Asyżu. Docelowo będą one umieszczone w tzw. ołtarzu młodych, przy którym czczony już jest św. Stanisław Kostka, patron diecezji płockiej oraz dzieci i młodzieży, jak również „Chusta Weroniki”.

Wprowadzeniu relikwii będzie towarzyszyła wystawa o cudach eucharystycznych (bł. Carlo Acutis był gorliwym czcicielem Eucharystii). Będą się przy nich modlili młodzi ludzie, między innymi przygotowujący się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.


Pierwsza informacja o obecności obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w głównym ołtarzu kościoła w Popowie pochodzi z 1720 r. Kult Pani Częstochowskiej rozwinął się jednak znacznie wcześniej. Świadczą o tym liczne wota, jakie wtedy były już zawieszone przy obrazie w podziękowaniu za otrzymane łaski. Podobno w XVII wieku Matka Boża objawiła się w Popowie na gruszy kobiecie żydowskiego pochodzenia. W sąsiedztwie objawienia zbudowano kaplicę, a potem kościół.

Duszpasterze starali się inspirować wiernych z okolicznych parafii, aby oddawali hołd Jasnogórskiej Pani poprzez pielgrzymi trud. Szczególnie zasłynął na tym polu ks. Jan Krzyżewski, budowniczy nowej świątyni. W sytuacji ekonomicznego wyczerpania kasy parafialnej, ks. Krzyżewski sprzedał część wotów i uzyskane środki przekazał na budowę Domu Bożego. Fakt ten odczytywany był przez miejscową ludność jako wyraz pomocy Matki Bożej we wznoszeniu świątyni. W świadomości i duchowości wiernych do dzisiaj pozostaje żywa świadomość o wyjątkowości świątyni i silne przekonanie o autentyczności objawień maryjnych.

23 sierpnia 2015 r. biskup płocki Piotr Libera ustanowił świątynię w Popowie - Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki nadziei. Stało się to podczas Mszy św. koronacyjnej Obrazu Matki Bożej Popowskiej, której przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Na obraz nałożono Papieską Koronę Wdzięczności, którą wcześniej pobłogosławił w Rzymie papież Franciszek. Uroczystości koronacyjne odbyły się w czasie trwającej w diecezji peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę