Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Domu Leonianum

W Domu Leonianum – Piękne życie! w Sikorzu koło Płocka 5 października br. odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W programie znalazła się m.in. konferencja o polityce senioralnej w Polsce. Mszy św. inaugurującej obchody przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski: - Najlepszym „zastrzykiem zdrowia” jest miłość bliskich – powiedział do uczestników spotkania w Sikorzu.

Mszy św. w kaplicy Domu Leonianum, który prowadzi diecezja płocka, przewodniczył bp Mirosław Milewski. W homilii powiedział, że opieka nad seniorami stanowi miernik kultury społeczeństwa i państwa. Opiekując się osobami starszymi wypełnia się przykazanie miłości bliźniego. Żaden gest dobroci i miłosierdzia wobec drugiego człowieka nie zostanie zapomniany.

- Będziemy sądzeni z tego, jak traktowaliśmy chorych, starszych, samotnych, potrzebujących jakiejkolwiek pomocy. Osoby starsze często bardziej niż uzdrowienia potrzebują drugiego człowieka, ludzkiego serca, ludzkiej solidarności, braterstwa, odrobiny empatii. Chcą wiedzieć, że innym na nich zależy. Że nie są oderwani od społeczeństwa, ale wręcz przeciwnie – są jego nierozerwalną częścią – zaakcentował biskup.

Stwierdził też, że najlepszym „zastrzykiem zdrowia” jest miłość bliskich. Nauka nie potrafi tego wytłumaczyć, ale obecność drugiego człowieka działa jak najlepsze lekarstwo. Ludzie cierpiący na różne dolegliwości, szybciej zdrowieją, gdy czują się kochani.

- Musimy robić co tylko w naszej mocy, aby w Polsce nie stało się to, co już dzieje się w wielu krajach europejskich, gdzie ludzie starsi odsuwani są na margines życia społecznego. Kilka dni temu jeden z hierarchów europejskich zaapelował do władz swojego kraju, aby stworzyć „pakt przeciwko samotności”, którą nazwał „cichą biedą”, bo jak bieda niszczy ona wewnętrznie człowieka. W innym z krajów powołano nawet ministerstwo ds. samotności – wymienił bp Milewski.

Powiedział też, że Dom Leonianum działa m.in. po to, aby ludzie starsi nie czuli się samotni, ale kochani i potrzebni.

Ks. Łukasz Nowak, dyrektor Domu Leonianum przypomniał, że jego mieszkańcy mają okazję uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach m.in. kulinarnych, artystycznych, informatycznych, sportowych. Sprzyja to aktywności i zainteresowaniu światem. Pobyt w domu pozwala uczestniczyć we wspólnocie, którą tworzą mieszkańcy, personel, księża oraz wolontariusze. Wciąż realizowane są projekty, których celem jest podniesienie atrakcyjności tego miejsca.

Natomiast Anna Brzezińska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie wygłosiła konferencję na temat dylematów polityki senioralnej w Polsce: - Musimy bardziej słuchać ludzi i widzieć w nich osoby, które zazwyczaj są jeszcze zdolne do osobistego rozwoju. Warto szukać liderów wśród seniorów. Często znajdziemy ich w naszych parafiach – powiedziała dyrektor podwarszawskiej placówki.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, pod nazwą Święta Domu Leonianum – Piękne życie! odbyły się w Sikorzu po raz pierwszy. Wzięło w nich udział wielu zaproszonych gości, w tym rodziny podopiecznych i lokalna społeczność.

Dom Leonianum - Piękne życie! w Sikorzu działa od jesieni 2018 r. Jest placówką diecezji płockiej. Obecnie mieszka w nim 39 osób.