Obchody Roku św. Jana Pawła II w diecezji płockiej

Mozaika w „oknie papieskim” domu biskupów płockich, wystawa o pobycie św. Jana Pawła II w 1991 roku w Płocku i rekolekcje powołaniowe w oparciu o myśli Papieża, zaplanowano w diecezji płockiej w Roku św. Jana Pawła II. W Kościele płockim zostanie on zainaugurowany 6 stycznia, podczas Orszaku Trzech Króli, z udziałem bp. Piotra Libery. Papież Polak odwiedził Płock w dniach 7-8 czerwca 1991 roku.

Jp2.jpg

W diecezji płockiej trwają przygotowania do Roku św. Jana Pawła II, którego obchody  rozpoczną się 6 stycznia 2020 r. podczas Orszaku Trzech Króli. Będzie w nim szedł biskup płocki Piotr Libera, który po półrocznej nieobecności w diecezji, spowodowanej pobytem w klasztorze kamedulskim pod Krakowem, powróci do diecezji. 

Ustalono, że upamiętnione zostanie płockie „okno papieskie”, znajdujące się w domu biskupów płockich. Jest to drugie okno w Polsce (po ul. Franciszkańskiej w Krakowie), z którego Jan Paweł II rozmawiał z wiernymi. Powstanie tam mozaika i informacja o tym historycznym wydarzeniu.

Rocznica urodzin Papieża uwieczniona zostanie także tablicą pamiątkową na ścianie budynku Wyższego Seminarium Duchownego, obok pomnika bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, gdzie modlił się Gość z Watykanu. Poświęcenie tablicy zaplanowano na 28 maja, w rocznicę męczeńskiej śmierci arcybiskupa w niemieckim obozie w Działdowie.  

W Muzeum Diecezjalnym zorganizowana zostanie wystawa poświęcona wizycie Papieża w Płocku w dniach 7-8 czerwca 1991 r. Znajdą się na niej pamiątki, zdjęcia, wspomnienia związane z tym historycznym wydarzeniem. Zostaną też podjęte starania o zrealizowanie filmu o śladach św. Jana Pawła II w Płocku.  

Ponadto zaplanowano cztery sesje rekolekcji powołaniowych o rozeznawaniu powołania, w kilku różnych miejscach diecezji, adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, w oparciu o myśli św. Jana Pawła II o kapłaństwie. Osobie świętego Papieża poświęcony zostanie też w czerwcu Marsz dla Życia i Rodziny, a w sierpniu - 39. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę.  

W parafiach każdego 22. dnia miesiąca (22 października przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II) organizowane będą nabożeństwa okolicznościowe. W oparciu o jego nauczanie opracowane zostaną do wykorzystania teksty nabożeństw eucharystycznych na pierwsze niedziele miesiąca, a także rozważania na nabożeństwa październikowe.

Ponadto w każdym dekanacie zorganizowane zostaną comiesięczne spotkania dla młodzieży w oparciu o nauczanie Papieża Polaka. Parafie będą mogły ufundować papieskie pamiątki na swoim terenie (rzeźby, tablice, szaty liturgiczne). 

Rok 2020 w Polsce, z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, przypadającej 18 maja, będzie Rokiem św. Jana Pawła II. Odpowiednie uchwały podjęły Sejm i Senat RP. Zwrócono w nich uwagę, że Papież „zajmuje (…) szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski”.