Obóz jeździecki dla młodzieży w Ostoi św. Antoniego w Ratowie

W Ostoi św. Antoniego, znajdującej się na terenie Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie trwa obóz jeździecki dla młodzieży: - Jazda konna może być drogą do poznawania nauczania św. Antoniego oraz jego zachwytu nad przyrodą, doskonałym dziełem Stwórcy - podkreśla ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor sanktuarium i kapelan Towarzystwa Edukacji Historycznej im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

Ostoja św. Antoniego, znajdująca się na terenie zabytkowego zespołu klasztornego w Ratowie, to z założenia miejsce przepojone duchem franciszkańskim, zaczerpniętym z nauczania zarówno samego założyciela zakonu Braci Mniejszych - św. Franciszka z Asyżu, jak i Padewskiego Lekarza Dusz - św. Antoniego z Padwy.

W Ostoi organizowane są rekolekcje i dni skupienia, ale też różnorodne przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży, które łączą aktywne formy spędzania czasu na świeżym powietrzu z poznawaniem wartości płynących z Ewangelii, a także kształtowaniem charakterów i postaw patriotycznych w oparciu o tradycję kawaleryjską, wyrosłą z etosu jazdy polskiej. 

Obecnie w Ratowie trwa obóz jeździecki dla młodzieży w wieku 15-18 lat, w którym biorą udział uczestnicy z Ratowa, powiatu mławskiego, Warszawy i okolic, Ostródy, Garwolina. Główne cele tego obozu, to zaszczepianie w młodych ludziach idei koleżeństwa, miłości do koni i przyrody w duchu franciszkańskim, budowanie wspólnoty opartej na wartościach katolickich oraz patriotycznych.

W programie są wspólne modlitwy i dyskusje o wartościach, które powinny być drogowskazami dla młodych, warsztaty muzyczne w oparciu o repertuar młodzieżowych piosenek religijnych oraz piosenek kawaleryjskich z okresu II Rzeczpospolitej, intensywne treningi jazdy konnej, kurs budowania relacji ze zwierzęciem w oparciu o zasady „jeździectwa naturalnego”, zajęcia z historii jazdy polskiej, a także czas na zawiązywanie wspólnoty i rekreację.

- Zgodnie z ideą obozu jazda konna ma być nie tylko aktywnością fizyczną, ale drogą do poznawania nauczania św. Franciszka i św. Antoniego, a zwłaszcza ich zachwytu nad przyrodą - doskonałym dziełem Stwórcy. Ma być także drogą kształtowania postawy patriotycznej, poprzez poznawanie etosu jazdy polskiej - podkreśla ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium oraz kapelan Towarzystwa Edukacji Historycznej im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

W ramach zajęć edukacyjnych młodzież m.in. przygotowuje impresję poetycką z elementami pantomimy konnej pod tytułem „Od husarza do ułana”, która zostanie zaprezentowana 17 lipca, podczas Święta Pułkowego 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, po uroczystej Mszy św. w sanktuarium w intencji poległych żołnierzy.

Podobne zajęcia wynikają stąd, że Sanktuarium Diecezjalne pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie od jedenastu lat organizuje przedsięwzięcia o charakterze religijno-patriotycznym, w tym uroczystości ku czci Powstańców Styczniowych „Gloria victis et gloria memoribus”, Ratowskie Spotkania Patriotyczne, Europejskie Dni Dziedzictwa wraz z historycznym piknikiem rycerskim „Śladami Pawła z Radzanowa”.

- Ich ważnym elementem jest edukacja patriotyczna w formule żywych lekcji historii oraz realizowanie programu wychowawczego opartego na nauczaniu św. Franciszka i św. Antoniego Padewskiego, propagowanie etosu jazdy polskiej, a także jazdy konnej rozumianej jako powrót do natury i budowanie relacji w grupie rówieśniczej oraz relacji ze zwierzętami. Stanowi to przeciwieństwo postępującej dehumanizacji, automatyzacji i niekontrolowanej cyfryzacji współczesnego społeczeństwa - uważa Ewa Kozłowska-Głębowicz, prezes Bractwa św. Antoniego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę