Odebrali wiadomość od Jezusa

„Co Jezus dla Ciebie napisał?” Pod takim hasłem w dniach 8-10 marca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku odbyły się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży męskiej. Za przygotowanie wydarzenia odpowiadała Klerycka Grupa Powołaniowa na czele z księdzem prefektem Radosławem Zawadzkim. Jak podkreślają organizatorzy, jednym z głównych celów rekolekcji było rozeznanie powołania.

Rekolekcje_powo_aniowe.jpg

- Chcieliśmy, żeby chłopaki spojrzeli na swoje powołanie nie tylko w kontekście kapłaństwa, ale również małżeństwa. Wypełnianie woli Bożej może wypełniać się, jeżeli będą rozeznawać swoją drogę życiową razem z Bogiem – mówi kleryk Marcin Siemiątkowski, szef Grupy Powołaniowej.
W rekolekcjach wzięło udział 20 uczestników pochodzących z różnych miejsc w diecezji płockiej. Weekend spędzony w Seminarium był dla nich okazją do wspólnej modlitwy, rozmów i integracji. Centralny punt każdego dnia stanowiła Msza św. W piątek liturgii przewodniczył ks. neoprezbiter Mateusz Wilczyński.

- Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy masz być księdzem, to najnormalniej w świecie złóż papiery i przyjdź do Seminarium. Nigdy nie dowiesz się, czy lubisz budyń, jeśli nie spróbujesz budyniu. Jeśli spróbujesz pójść za Jezusem, On na pewno da Ci odpowiedź – zapewniał w homilii ks. Mateusz.
Uczestników rekolekcji czekały takie punkty programu jak m.in. adoracja Najświętszego Sakramentu, medytacja, konferencje, grupki dzielenia, gra terenowa i mecz w piłkę nożną. W czasie wolnym mieli również okazję porozmawiać z klerykami przy kawie.
- W tych rekolekcjach jest coś takiego, że człowiek chce tu wracać i być z tymi samymi ludźmi i poznawać nowych kolegów. To była dla mnie okazja do odkrywania, czym jest wola Boża i myślę, że przyda mi się to do dalszego życia – dzieli się jeden z rekolektantów.
Zwieńczeniem rekolekcji była konferencja biskupa Mirosława Milewskiego. Ksiądz Biskup dzielił się z uczestnikami refleksjami na rozpoczęcie Wielkiego Postu.

- Chciałbym wam powiedzieć, drodzy młodzi przyjaciele, żebyście w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi pamiętali o tym, co jest najistotniejsze, a o czym przypomina nam Wielki Post: o modlitwie, pokucie i jałmużnie. Mówienie dzisiaj o tych rzeczach nie jest modne, ale to fundament życia duchowego – przypominał biskup Mirosław.

Klerycka Grupa Powołaniowa działająca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku corocznie organizuje rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Do innych inicjatyw tego zespołu należy m.in. dzień z życia kleryka oraz przygotowanie materiałów na niedziele powołań w parafiach. W tym roku grupa pomaga również w organizacji pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę.kl. Paweł Zdziarski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę