Odznaczenia kanonickie - Wielki Czwartek 2022

W Wielki Czwartek ks. bp Piotr Libera ogłosił nowe nominacje kanonickie.

logo diecezji katedra

Odznaczenia kanonickie
Wielki Czwartek 2022
(14 kwietnia 2022 r.)

I. Odznaczony godnością kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku

Ks. prał. dr hab. Waldemar Jan Turek, pracownik Sekretariatu Stanu w Watykanie

II. Odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Płockiej

Ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, Oficjał Sądu Biskupiego Płockiego, profesor UKSW w Warszawie

III. Odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej

Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, proboszcz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim

IV. Odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku

Ks. mgr Paweł Rokicki, pracownik Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

V. Odznaczeni tytułem kanonika

1. Ks. mgr Grzegorz Wojciech Dobrzeniecki, proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie.
2. Ks. mgr Piotr Fabrykiewicz, proboszcz par. pw. św. Bartłomieja w Grodźcu oraz administrator par. pw. św. Jana Chrzciciela w Radzikowie.
3. Ks. mgr Jacek Robert Gołębiowski, proboszcz par. pw. Świętego Krzyża w Płocku.
4. Ks. mgr Jarosław Maciej Jastrzębski, proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Strzygach.
5. Ks. mgr Krzysztof Wojciech Jończyk, proboszcz par. pw. św. Marcina w Gostyninie.
6. Ks. dr Ryszard Robert Kolczyński, proboszcz par. pw. św. Rocha w Cieksynie.
7. Ks. mgr Andrzej Konwerski, proboszcz par. pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie.
8. Ks. dr Jarosław Stanisław Kwiatkowski, pracownik Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej, profesor WSD w Płocku.
9. Ks. mgr Zbigniew Milczarek, proboszcz par. pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie.
10. Ks. mgr Wiesław Piotr Mordon, proboszcz par. pw. św. Małgorzaty w Gralewie.
11. Ks. mgr Roman Murawski, proboszcz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem.
12. Ks. mgr Andrzej Pieńdyk, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
13. Ks. mgr Marek Podsiadlik, proboszcz par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim.
14. Ks. Andrzej Rutkowski, proboszcz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.
15. Ks. mgr Paweł Waruszewski, proboszcz par. pw. św. Anny w Skrwilnie.
16. Ks. mgr Jacek Wichorowski, proboszcz par. pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej.
17. Ks. mgr Jerzy Antoni Zdunkiewicz, proboszcz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę